21 mars 2009

Listening to teachers is bringing me down - I thought they had much more to say

Det finns ungefär 300 000 studiecirklar i Sverige under ett år. Runt 3 miljoner deltagare, vilket inte är samma som nästan var annan svensk, en del går ju flera. Vävning, snickeri, matlagning, navigering osv osv, det mest kan läsas i cirkel. 260 000 ungdomar går i gymnasiet varje år. Så här dags i Sveriges utveckling är det en majoritet av befolkningen som vid något tillfälle läst vid gymnasiet.

Men kunskaperna jag värderar mest har jag inte lärt mig i någon skolbänk eller cirkel. Att byta punkterade däck vid vägkanten, att tända en eld, att kramas -listan är lång och varierad. Det kallas annars för internalisering, att ta kunskaper du fått presenterade för dig och göra dom till del av dig, ditt beteende, dina värderingar och tankar.

Tack mamma som lärde mig hur starka kvinnor kan vara. Utan det hade ingen annan kunskap kommit till nytta.

Bloggarkiv