29 juli 2010

Drömmen om självmord slog mej i ett slag

Nä. Det är ingen risk. Det är Magnus Ugglas ord, från Va ska man ta livet av sig för... eftersom detta inlägg handlar om en forskningsrapport från Korea som visar på ett samband mellan självmord och utsläpp från bilar så kändes det relevant med en textrad om självmord som rubrik. Men det var snällt av dig att oroa dig.

Till saken. Det finns två samband mellan luftföroreningar och självmord enligt två separata rapporter, en från Sydkorea och en från Taiwan. Storstäder i Asien hör till de med mest förorenad luft i världen, och Sydkorea har dessutom märkt av en mycket kraftig ökning av antalet självmord, från 14 till 23 procent av dödsfallen. Inget industriland har sett en större ökning under samma period, 1996-2006.

Det ena sambandet är att när luftföroreningarna når höga nivåer, i undersökningen när föroreningarna låg på den övre halvan av uppmätta nivåer, så ökar antalet självmord med nästan 10 procent under de två närmaste dagarna efter att föroreningarna nått upp på den övre halvan. Råkade du dessutom ha problem med hjärtsjukdomar eller med lungornas kapacitet så ökade antalet självmord i den gruppen med nästan 20 procent.

Det andra sambandet är att föroreningarna i sig ger sig på kroppen och genom att skapa inflammationer i nerverna försämra kroppens psykiska allmäntillstånd så att individer kan drabbas av psykiska sjukdomar, bara genom att vistas i områden med höga halter luftföroreningar. Och det finns andra forskningsresultat som stödjer denna tes. Personer som lider av astma är mer än dubbelt så sannolika att lida av en mental sjukdom än personer utan problem med luftvägarna.

Boven i dramat är partiklar med storleken PM10, 10 micrometer i diameter eller mindre, som är små nog att ta sig in i våra luftvägar. Karolinska institutet har visat på samband mellan partiklar i luften och både plötslig hjärtdöd och lungcancer, nu kommer alltså forskningen som visar samband mellan luftföroreningar och självmord.

I förrgår skrev jag om näsans funktioner. Till dom hör att stoppa föroreningar, pollen, partiklar från att ta sig ner i luftvägarna - genom att fånga allt i näshåren. Trimmar du näshåren hårt släpper du allt för lätt in ovälkomna partiklar. Kanske dags att välja mellan filmstjärnenäsa och för tidig död i hjärtattack?

Bloggarkiv