21 februari 2011

When the body speaks all else is hollow


Kan du hålla takten? Om du har problem med att tala så är sannolikheten stor att du inte kan det. Språkets motorik hör tätt ihop med musikmotorik, den finmotorik som styrs av kroppens allra finaste neurosignaler. Forskare vid University of Toronto har studerat sambandet mellan språk och annan finmotorik, som att trumma takten med fingrarna. Genom att låta personer som har talsvårigheter öva sin finmotorik kunde man förbättra talet. Metoden kan användas på alla sorters talsvårigheter, och bygger på att man upprepar allt mer krångliga motoriska övningar, för att trimma finmotorikens styrning, neurosignalerna, så att även talet kan kontrolleras.

Bloggarkiv