21 maj 2009

Hand in hand, spring and fall


(Image: Dimitrios Paraskevis et al., Retrovirology, 2009)

Den här bilden visar hur HIV spridits över Europa. 1337 personers virus har analyserats, för att genom DNA-analyser härleda var viruset kommit ifrån. Forskningen, som genomförts vid Atens universitet, visar att i de flesta fallen har HIV-viruset färdats från södra Europa till norra.

Teorin är att det är semesterfirande österrikare och belgare som blivit smittade och sedan fört viruset vidare, på hemmaplan, men för länder som Storbritannien, Tyskland och även Sverige är bilden en annan. Här har smittan kommit in men också spridits vidare till andra länder, i Sveriges fall till Danmark. Storbritannien var i sin tur exportör för de flesta fallen av smitta till Sverige.

Det är tack vare att viruset muterar mellan spridningstillfällena som man kan spåra dess väg mellan individer och då också länder, här genom 17 olika Europeiska länder, inklusive Israel. Däremot har man inte studerat tidpunkterna när viruset spreds, så det finns ingen kronologisk karta.

Någonstans mellan 80 och 140 nya fall av HIV tillkommer varje år i Sverige, där man smittats i Sverige, ytterligare runt 200 fall tillkommer varje år som smittats utomlands. Runt 5000 svenskar lever med viruset.

Antalet personer som får HIV är högre nu än det var 1996! På 12 år har vi blivit sämre på att skydda oss själva och sämre på att skydda varandra. Att hundra personer får HIV genom att smittas av viruset i Sverige är tragiskt eftersom det i de allra flesta fall är helt onödigt.

Bloggarkiv