11 maj 2009

I have such a sweet tooth when it comes to love

Jag blir gärna förvånad. Jag blir det för sällan, men det är roligt när det händer. Som här:
En bloggartikel om att kvinnor med hög EQ har lättare att få orgasm. (EQ jmf IQ, känslomässsig intelligens, social kompetens, inlevelseförmåga osv)

Hur låter det resonemanget?

Jo, kvinnor med hög EQ har lättare för att uttrycka sina önskemål och behov och det är direkt relaterat till sannolikheten för orgasm.

OK. Jag blev kanske inte förvånad i samma omfattning som annat har förvånat mig, men lite förvånad blev jag ändå. Och sen trillade jag rakt in i detta: Vid ett franskt universitet har man använt sonogram/ultraljud för att kartlägga kvinnors vaginor och tror att man har kunnat identifiera G-punkten! Som en del i ett rätt utbrett nätverk av nerver finns bland annat en yta på den främre väggen som sitter ihop med klitoris, vilket forskarna menar är: G-punkten.

Undrar om det kommer att ges ut kartor nu?

Love is my drug is my heroin

Kan du bli våldsam? Kan du bli så våldsam att du försöker döda någon? Är vi alla i grunden mördare som enbart socialiserats till att acceptera spelregler som innebär att vi inte dödar varandra, inte lika lätt som vår natur skulle vilja, i alla fall?

BBCs program Horizon har ägnat ett avsnitt åt just detta.

Även om de drar slutsatsen att alla människor är kapabla till mycket våldsamma handlingar så är det en del av hjärnan, den prefrontala hjärnbarken, som ser till att man inte agerar ut dem. Hos barn är denna del av hjärnan ännu inte fullt utvecklad, det sker någon gång vid 3-5 års ålder - mycket tack vare social träning. Då anpassar sig hjärnans neuroner till att koppla aktion/reaktion inte till våld utan till andra sätt att lösa situationen. När man väl lärt sig det blir det också det automatiska beteendet. Den prefrontala hjärnbarken är mycket större hos människor än hos andra däggdjur, nästan 30 procent av den totala barken, och när den fungerar som den ska fungerar människan som hon ska, som en rationell, planerande, socialt accepterad del i ett samhälle.

Det är en slutsats som lugnar min själ. Att tvingas tro att det är normalt att skjuta någon i ryggen, att knivskära någon 14 gånger, att kidnappa ett barn som man sedan stryper gör mig förbannad! Normaliteten inträffar heller inte då man, efter fullgjort dåd, ångrar sig. Det blir inte mänskligt då. Det är fortfarande omänskligt att döda en annan människa, även om man känner skuld för det. Mina påståenden kräver en tro på att mänsklighet är en kombination av kultur, sociala sammanhang, biologi och kemi och inte en enda orsak, en enda grund.

Här har jag och den svenska rättsstaten skild syn på vad som är mänskligt, och därför vad som är friskt, så det känns bra att veta att det enligt neuroforskarna är någon form av fysisk skada på den prefrontala hjärnbarken som allra oftast orsakar våldsamt beteende, och inte en tillfällig brist på moral.

Bloggarkiv