21 januari 2014

You say you'll change the constitution

21 augusti

Militärregimen i Fiji har utlovat fria val, och en ny konstitution. Idag presenterades den.

Jag läser den, ser ett par bra grejer, ur en utomståendes perspektiv. En sak som återkommer, i alla mina kontakter med dom som bor i det här landet, är konflikten mellan indofijianer och iTaukei, fiji-fijianerna. Det görs skillnad i Fijis officiella statistiksammanställningar, mellan grupperna. Grupperna särskiljs i lagstiftning och har kulturer som lever separat, inte tillsammans. Till och med i landets konstitution omtalas grupperna, som två olika enheter. Såklart det blir extra svårt för individerna att nå samförstånd, om nationen hela tiden gör dom till olikheter.
Men i den föreslagna nya konstitutionen finns det bara en beteckning. Fijian. I skolorna ska alla barn lära sig både bau fijianska, hindi och engelska, istället för bara sin kulturs språk. Det här är uppfattningar som många i samhället står bakom, dom har märkt att landet inte utvecklas som det skulle kunna om man höll ihop mer och bråkade mindre, människor emellan.

Men Amnesty international är inte imponerade.

The current text upholds decrees that severely restrict free speech, grants the state the power to detain people (potentially indefinitely) without charge or trial in times of emergency. It also gives state officials immunity for a wide range of acts, including crimes under international law such as torture.
Det blev dessutom inte som min butiksanställda bekant Paul hoppades på. Ingen kommer att ställas till svars för dödsfallen under militärens maktövertagande 2006. Även dom omfattas av immunitetsparagrafen i den nya konstitutionen.

Revolution / The Beatles / The Beatles

Bloggarkiv