26 december 2013

Ingen man kan räkna med i kris

26 juli

Det handlar mycket om Kina, här på Tonga. Precis som på Fiji snurrar rykten om konstiga överenskommelser mellan kinesiska diplomater och biståndsorgan och Tongas regering och kungen. Landet är omsvärmat av både västvärlden (Australien/Nya Zeeland) och Kina, och de krav på demokrati, insyn och miljöhänsyn som väst ställer för att investera/ge bistånd ställer inte Kina.
Ett exempel är att Kina skänkt ett av sina flygplan till Tongas regering. Det är en av de mest olycksdrabbade flygplansmodellerna, konstruerat för flygplatser med korta landningsbanor, och det har fått Nya Zeelands regering att ta tillbaks allt sitt bistånd till turistindustrin på Tonga. För hur skulle det se ut om en Nya Zeeländsk medborgare dog i en krasch med ett plan som sponsrats av hens egen regering? Att det nya, skänkta planet, ska trafikera öarna i konkurrens med det flygbolag som ägdes från Nya Zeeland kan också ha med saken att göra. En av kungens släktingar har startat flygbolaget Real Tonga, och ska flyga kina-planet mellan de fyra ö-grupperna.

Ett annat exempel är att Tonga sålde pass till Hongkong-bor som ville emigrera innan Kina tog över staden. Hade du bara nog med pengar så fanns det en utrikesminister (adlig) som gärna erbjöd dig medborgarskap. Tonga har även låtit fartyg flagga sig från Tonga, och låtit dom trafikera bland annat i Medelhavet, men efter att Israel stoppat ett av fartygen som var lastat med vapen, så stängdes registreringskontoret i Grekland.

Krossa allt / Kent / Röd

Bloggarkiv