30 januari 2011

I´m just a drunk in a band


Jag var på en föreläsning med AFA om alkohol. Där berättade en forskare om att man genom SMS till studenter fått dom att dricka mindre. Det var faktiskt inte meningen med studien, där ville man bara ha reda på hur dom faktiskt drack, men genom att observera påverkar vi, det påstår i alla fall kvantmekanikerna, även om detta snarare är en psykologisk/sociologisk variant, så studenterna förändrade sitt alkoholbeteende under studiens gång.
Nu tror en grupp brittiska forskare att man hittat en metod för att just förändra farligt drickande hos unga studenter. Så kallad "binge drinking" uppfattas i Storbritannien som ett problem, regeringen har försökt fastställa nivåer som då inte ska vara lika skadliga, men det har inte varit helt lätt att förmedla informationen till målgruppen.
Den nya metoden går ut på att låta studenterna jämföra sig med varandra. Ingen tror nämligen att deras konsumtion kommer att vara värst, eller falla in under definitionen för "binge drinking." När man då gör det ökar motivationen att förändra sitt drickande.

Bloggarkiv