18 december 2009

Old in just one day


Nästa år fyller jag jämnt. 40 år - på väg in i medelåldern, eller kanske redan där?
Jag har i alla fall inte drabbats av någon 40-års noja än, bland annat tack vare roligheter som den här, som jag skrev om redan i februari.

Och på samma tema:
Ju mer/bättre sex kvinnor har efter 40 desto bättre mår dom. Det är en fråga om friskvård.

Och om man tänker på saken, det är inte så illa nuförtiden att bli 40. Annat var det förr i världen.

17 december 2009

And I get lonely, but I ain´t that lonely yet


Vill du gärna vara för dig själv eller blir du ledsen och stressad av ensamhet? Jag trivs med att vara själv, men det är nog för att jag ibland inte är det. Jag kan välja. Det kan inte alla.

Att må dåligt av att vara ensam är faktiskt skadligt. Det skriver John Cacioppo i sin nya bok Loneliness. Cacioppo är neuroforskare, och har studerat vilken effekt upplevelsen av att vara ensam har på kroppen.

Han jämför till exempel att sitta ensam på en fredag kväll med att bränna sig på stekfett som sprätter, det får dig att agera - socialisera dig/dra undan handen. Det är inte någon stor skada. Men kontinuerlig, ofrivillig ensamhet är som en kronisk sjukdom, den leder till högre nivåer av stress, höjt blodtryck, till och med demens.

25 procent av den svenska befolkningen levde i ensamhushåll 2006, enligt SCB är det sannolikt fler idag. Det är den grupp som haft den sämsta ekonomiska tillväxten under det senaste decenniet, om man jämför med ensamstående med barn, sammanboende med barn och sammanboende utan barn. 60 procent av gruppen med sämst inkomster är ensamstående, vilket kan förklaras av att ungdomar är de som har sämst ekonomi, och de bor ofta ensamma.

Över julen kommer var femte amerikan och tre av fem engelsmän +55 år att vara ensamma, i Sverige är det också runt var femte person som firar jul ensam, och det är ungefär dubbelt så många män som kvinnor är ensamma över jul.

Vad ska man göra då, om man vantrivs med att vara själv? Ja, Cacioppo har ett tips:
help others through charity work, or cook for acquaintances. "When you're lonely you feel you could just eat other people," he says. "But the trick is to feed them."

16 december 2009

Red red wine it´s up to you


Det finns vissa nyheter jag gillar. Den här får träff på en hel del av det som gör mig extra förtjust.

Kvinnor får bättre sexliv om dom regelbundet dricker en mindre mängd rött vin.

Det är forskare vid universitetet i Florens som i en grupp med kvinnor mellan 18 och 50 år jämfört nykterister med dom som dricker 1-2 glas per dag och dom som dricker mer ofta och större mängder.

Man mätte lust, sexuell funktion och tillfredsställelse genom individuella enkäter. Gruppen som drack 1-2 glas rött vin per dag hade signifikant högre resultat i samtliga mätningar än båda dom andra grupperna. Det är ju en rätt spännande slutsats, som inte kan sägas vara etablerad vetenskap riktigt än, det är bara en mätning som gjorts, men resultaten är intressanta.

Det kan ju också röra sig om den omvända orsak-verkan relationen, att kvinnor som upplever större sexuell tillfredsställelse oftare konsumerar måttliga mängder alkohol än andra kvinnor. En annan teori är att dom polyfenoler som finns i rött vin påverkar blodkärlens väggar, vilket leder till bättre blodgenomströmning som i sin tur påverkar dom sexuella funktionerna positivt.

Och lika glad som jag är över den här forskningen är jag ledsen över att jag själv inte dricker rödvin.

15 december 2009

Cause they can smell the weak ones

Om du är mobbad i skolan finns det en stor risk att du också trakasseras hemma. Det visar resultatet av brittisk forskning kring trakasserier i hemmet. Särskilt utsatta är yngre bröder, som hemma ofta är offer för äldre syskons aggressivitet och som också blir offer i skolan för andra elevers angrepp.

Forskningen visar på att barn som mobbar sina syskon också tar med sig det beteendet till skolan, och blir mobbare där.
It is not possible to tell from our study which behaviour comes first, but it is likely that if children behave in a certain way at home, bullying a sibling for instance, if this behaviour goes unchecked they may take this behaviour into school.
Det finns alltså skäl att undersöka även hemsituationen för både gärningsmän och offer i mobbningssituationer.

Skillnaden som man upptäckte mellan flickor och pojkar visar också att när äldre pojkar trakasserar yngre syskon för att etablera och behålla en dominant position i familjen så handlar det för flickor snarare om en brist i sociala kontakter inom familjen som leder till trakasserierna. Flickorna känner sig inte som en del i familjen och försöker etablera en plats genom att mobba sina syskon.

14 december 2009

So this is the new year-I don´t feel any different

Var femte besökare här stannar längre än 5 minuter på sidan.
Jag vet inte om jag bör se det som ett tecken på att mina texter är obegripliga och tar tid att förstå, eller vad.

Men jag hoppas hursomhelst på lite hjälp:

Vad ska jag ägna inläggen åt 2010?

Saved in time


På Sundsvalls sjukhus har man inte råd att installera en digital röntgenapparat för bröstcancerscreening. Istället använder man fortfarande film, en omständlig metod som har större felmarginal och som kräver ett större tryck på bröstet när bilden ska tas, alltså mer obehagligt för kvinnan.
Det är trist, särskilt som det nu finns nya metoder för att genomföra mammografier i 3D, där fler anomalier upptäcks och överlevnadschanserna ökar. Men inte i Sundsvall.

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor och den näst vanligaste bland hela befolkningen, efter prostatacancer. runt 7000 kvinnor diagnosticeras varje år. Möjligheten att bli frisk hänger helt och hållet ihop med när sjukdomen upptäcks, tidig upptäckt och behandling ökar chanserna att överleva.

UPPDATERING:
På grund av brist på pengar kommer Kalifornien att höja åldern för när låginkomsttagare får göra mammografiundersökningar. Idag är det 40 år, nästa år ska man ha fyllt 50 innan man får en kostnadsfri bröstundersökning. Känns inte särskilt modernt.

Say what you want about me


Det syns på dig vem du är.
Det påstår i alla fall fyra forskare som låtit försökspersoner titta på bilder av personer dom inte känner och sedan bett dom beskriva den avbildades personlighet. Deras svar jämfördes sen med svaren från dom avbildade och deras vänner.

Om du är ensam, stolt, öppen eller självsäker så syns det, till och med på ett foto, och forskarna menar att det visar att vi kan få mer information om varandra än tidigare trott, bara genom vårt utseende.

Vad säger din bild om dig?

13 december 2009

You have killed me


I Ohio avrättades en man med en oprövad metod ur medicinsk synpunkt, enligt mannens advokater.

Kenneth Biros dömdes till döden för mord på en kvinna han träffat i en bar. Han var den första i USA som avrättades med en enda injektion, till skillnad från den kombination av tre droger som tidigare använts. Den nya metoden använder samma medel som man söver djur med i samband med operationer, sodium thiopental, i en dos som är tänkt att döda offret. Om det inte lyckas finns två andra medel tillgängliga för bödeln, som då kan injeceras muskulärt.

Problemet som Biros advokater försökte peka på var att ingen läkare kunde gå i god för att metoden skulle fungera som det var tänkt. Ohios högsta domstol tyckte inte det var skäl nog, så den 8 december avrättades Biro. Det tog 10 minuter innan han dog, då hade fängelsets personal ägnat 30 minuter åt att försöka hitta en ven att använda för injektionen.

Jag tror inte stater har rätt att ta medborgares liv. Jag tror att människans rätt till liv är okränkbart, oavsett skuld och brott. Men om en stat i enlighet med sina lagar beslutar att man har den rätten, och medborgarna i den staten stödjer lagarna, så menar jag att man i alla fall ska ta ansvar för att man använder beprövade metoder, som inte innebär ett utdraget lidande. Ohio, och andra stater som avrättar medborgare, gör fel om dom inte tar detta ansvar.

You can´t call it cheatin cause she reminds me of you...


De senaste dagarna har flera webbsidor haft texter som otrohet. Mymlan skriver en personlig betraktelse, om valet mellan ensamhet, tvåsamhet och flersamhet, och varför man inte ska se otrohet som något banalt. 62 kommentarer visar att ämnet engagerar.

I The Guardian skriver Carole Jahme om trohet ur ett evolutionärt perspektiv. Att vara trogen är ett bevis på att människan utvecklats, vuxit psykologiskt från tidigare "versioner." Jahme menar att påstående om att människan fortfarande lever för att tillfredsställa driften att sprida sina gener genom att skapa så mycket avkomma som möjligt är frånsprunget av evolutionen.

Och för att kunna skilja löfteshållarna mot lögnarna kan du få hjälp av den nya forskningen kring hur hjärnan beter sig när man ger löften man tänker hålla, och inte hålla. Ja, det är lite Minority report över forskningen, och det kan vara halvbesvärligt att ha med en MRI-scanner till kyrkan, så kanske är det tillbaks till utgångspunkten som gäller? Lova inte saker du inte kan hålla.

12 december 2009

Won´t get fooled again


I fjol, tror jag, hade vi ett aprilskämt som handlade om att man skulle få diagnosticera sig själv inom sjukvården. Det var en besparingsåtgärd inom landstinget, och på Mittuniversitetet satt det forskare som hade skapat en maskin för självscanning.

Aprilskämt ifjol - verklighet i år.
Japanska forskare har, i väntan på en befolkning som blir allt äldre och allt sjukare, och en läkarkår som inte kommer att hinna ta hand om dom, byggt ett övervakningssystem som ska hålla koll på patienten och kalla dit läkare när det krävs.

Om dina hjärtslag, blodtryck eller syresätttning försämras kallas läkare dit, och man minskar på onödiga kontroller som görs bara för att säkerställa att inget är fel. Målet är att mätningarna ska göras genom ett armband, som rapporterar in din status till ett centralt system och den första praktiska applikationen kan vara att mäta diabetikers status.

19 november 2009

Last cheap shot at the dreamAtt vara rädd för sprutor kan förhindra att man skaffar sig det skydd som behövs, som till exempel nu med (A) H1N1. Särskilt allvarligt är det för unga vuxna som lever självständigt, kanske studerar på annan ort än där föräldrarna bor, och på grund av spruträdsla struntar i influensavaccinet.

Vid Dalhousie University i Halifax har man insett att det kan bli ett problem och försöker nu på olika sätt övertyga sina skraja studenter att bete sig som ?vuxna? och ta sprutan.

Jag är övertygad om att det kommer att göra ont, men är rationell nog att inse att det inte får vara nåt som hindrar att jag tar sprutan. Och tipsen från Dalhousie kanske kan underlätta: ta med bra musik så du tänker på annat, använd smärtstillande kräm eller ta en Ipren/Alvedon/annan tablett som funkar för dig och andas rätt. Djupandning innan du tar sprutan hjälper dig att slappna av, och det gör mindre ont när man sticker i avslappnade muskler.

Ta ett djuuuuupt andetag...

18 november 2009

Thank you for the music
Jag har en kollega som promenerar till jobbet med musik i öronen. En tant med hund kan skrämma slag på henne då, där hon går inlindad i sin musik. Så det känns skönt att veta att hon faktiskt löper mindre risk att råka ut för en olycka än dom som går och pratar i telefon.

Det är i alla fall vad två nya rapporter från University of Illinois påstår:
The studies, in which participants crossed a virtual street while talking on the phone or listening to music, found that the music-listeners were able to navigate traffic as well as the average unencumbered pedestrian. Users of hands-free cell phones, however, took longer to cross the same street under the same conditions and were more likely to get run over.

Musik gör att du lever längre. Skönt.

Walk like a man

Jag har skrivit tidigare om malaria och kampen mot den.
Det finns också fler sätt att ta död på myggen, som det intressanta sätt Science Daily beskriver; SIT. Man släpper ut hanmygg som man gjort sterila, men som fortfarande är sexuellt aktiva. En honmygga parar sig bara en gång, och om det då är med en steril hane blir det inga små bebismygg. Vips har man minskat mängden nya mygg med 150 stycken. Släpper man då ut 1000 sterlia hanar blir det 150 000 färre mygg än annars.

Fördelen med denna metod, jämfört med att använda gifter, är att effekten ökar för varje generation. Om man dödar mygg med kemikalier dör bara dom mygg som kommer i kontakt med giftet. Den här metoden förhindrar att det ens blir några mygg man sedan måste döda.

Metoden fungerar också på andra insekter som har samma beteende som mygg, och innebär ingen yttre påverkan på övrig miljö. Tillsammans med myggnät, visst bruk av kemiska medel-i första hand inomhus, och kontroll av myggens möjlighet att föröka sig, till exempel genom att undanröja lämpliga miljöer med stillastående vatten, skulle SIT kunna vara ännu ett effektivt sätt att försöka få malaria, dengue feber och west nile-virus under kontroll. Det innebär en omedelbar förbättring i livskvalitet får miljoner människor i världens fattigaste regioner.

17 november 2009

Let me show you the world in my eyes


Jag är närsynt, har glasögon och har haft det rätt länge. Fördelen med att vara närsynt är att ju äldre jag blir desto bättre syn får jag. Nackdelen kanske att jag hör till en grupp som har högre risk för näthinneavlossning. Men det är ju rätt ovanligt.

Däremot är inte närsynthet ovanligt längre. Enligt en text från The Guardian är 80 procent av alla barn i Singapore, Hong Kong och Taiwan i behov av någon typ av synhjälpmedel för sin närsynthet. I Storbritannien är antalet lägre, men ändå, med en nivå av 50 procent, högre nu än förut.

I texten sammanfattar författaren dom olika orsaker som kan ligga bakom "epidemin," som tex ökat intag av kolhydrater, minskat sportande - utomhus då, att sporta inomhus kan tom vara dåligt för synen - och mer tid framför olika skärmar (TV, dator).
Så kicka ut ungen från datorrummet, spara en förmögenhet i glasögonutgifter.

You rattle my brainJag är långt ifrån någon sportfantast, men sociologin bakom sport intresserar mig. Som att experimentera på försöksdjur, fast såna som valt det själv. Vad gör att en person väljer att hålla fast vid ett idrottslag, till exempel? Varför inte bara heja på dom som vinner just då?

Ett skäl kan vara att en match där utgången inte är självklar upplevs som mer spännande och dom som sett den är mer nöjda med den än dom som sett en match där resultatet var uppenbart tidigt. Om ditt lag vinner ska det först ha varit på väg att förlora för att du ska vara riktigt nöjd.

Det är resultatet av forskning vid Ohio state university.
We found that negative emotions play a key role in how much we enjoy sports.
säger professorn som ligger bakom studien, där man tittat på hur 113 studenter reagerade under en och samma match i amerikansk fotboll mellan collegelagen Ohio state och University of Michigan.

Matchen började med att Ohio state dominerade spelet, medan Michigan kom igen i andra halvan. Och det visade sig att Ohios fans blev mer och mer nöjda med matchen ju mer jämt det blev. Och det fanns ingen mätbar skillnad mellan studenter som var trogna, hardcore fans och studenter som tittade men utan någon historia som fans till laget. Båda gillade spelet lika mycket och var lika känslomässigt engagerade.

Syftet med studien var nu inte egentligen att ta reda på hur fans till Ohio state reagerade på en specifik match, utan hur våra känslor, både positiva och negativa, påverkar hur vi upplever något. Det är ofta rätt svårt att skapa samma engagemang i ett lab, så sportevenemangen fick hjälpa forskarna granska våra känslor. Som sagt, sociologiska experiment.

16 november 2009

Boys will be boys, that´s what she saidPojkar blir mindre pojkar om deras mammor har utsatts för vissa ftalater. Det är resultatet av en studie som gjorts vid University of Rochester. Det här är första gången som ftalater kopplas ihop med beteende, tidigare har man sett samband mellan fysisk utveckling och ftalater, men här ser man alltså en påverkan även på beteendet.

Ftalater är en grupp kemiska substanser som bland annat används för att göra plast mjukt (som tex i PVC-plast) och som också kan ingå i lim, nagellack och parfym. Dom har en egen stark lobbygrupp, kemiföretagen i Sverige, som vid alla tidigare rapporter om hur ftalater påverkar människor försökt påvisa fel och brister i studierna. Det kommer man säkert att göra nu med.

Vad är det då som denna studie visar? Jo, om mammans urin, under tiden som pojken ligger i livmodern, har höga halter av ftalaterna dibutylftalat och DEHP så kommer pojken att vara mindre benägen att leka med krigsleksaker och fordonsleksaker än pojkar vars mammor inte haft dessa höga nivåer. Att ftalater påverkar utvecklingen av pojkars genitalier visade man i en tidigare studie, nu ser man sambandet med hur barnen agerar.

Jag vet inte om jag nu påstår att pojkar måste leka med bilar och svärd för att vara normala pojkar, men om den sortens lekar förekommer till en viss nivå hos barn vars mammor INTE hade höga ftalatnivåer och mindre hos barn till mammor med höga nivåer så påstår jag i alla fall att det nog inte är så himla bra med ftalater.

Det kanske mest obehagliga med studien är att dessa två ftalater anses om ovanliga. EU har beslutat att de ska fasas ut, precis som en hel hög andra ftalater, men ändå har man i en grupp mammor hittat dom som är så påverkade av dessa ämnen att deras barn fått förändrade förutsättningar för sin utveckling.

I was mama's soldier

En 28-årig gravid kvinna med leukemi överförde sjukdomen till sitt foster. Den ovanliga nyheten rapporterades från Japan i mitten av oktober.
Kvinnan födde barnet bara dagar innan hon avled av biverkningar från leukemibehandlingen, och barnet blev sjukt vid ungefär ett års ålder. Det finns runt 30 kända fall i världen där barn fått sin mammas cancerceller, sannolikt genom att cancerogena vita blodkroppar överförts från mamman till barnet, och alltså tagit sig igenom moderkakan. Det här var första gången man kunde spåra cancercellerna i båda patienter och identifiera dom.
Att mammors sjukdomar överförs är inte i sig ovanligt, men att cancerceller överförs har alltså inte hänt särskilt ofta. Att det hände i det här fallet beror sannolikt på att cancern hade muterat just den del av genen i cellen som skvallrar för immunsystemet att något är på tok. Utan den delen förstod barnets immunsystem inte att något var fel, och gjorde inget åt cancercellerna.
Barnet har överlevt, nu 3 år och helt utan några tecken på leukemi.

15 november 2009

These children that you spit on


I USA dör barn för att dom inte har sjukvårdsförsäkring.
I USA dör barn för att dom inte har sjukvårdsförsäkring.
Den meningen blev inte mindre otäck andra gången, eller hur? Men jag prövar en gång till.
I USA dör barn för att dom inte har sjukvårdsförsäkring.

17.000 barn som kanske hade klarat sig om dom fått all tillgänglig vård dog. Det betyder att oförsäkrade barn som sökt hjälp på sjukhus under en 17-års period hade mer än dubbelt så stor risk att dö som barn på samma sjukhus, med samma sjukdom, som hade sjukförsäkring. Siffran är sannolikt ännu högre, eftersom många som är oförsäkrade aldrig ens kommer till sjukhus. En försvårande faktor är också att barnen som saknar försäkring kommer mycket senare till sjukhus, och därför är svårare att hjälpa, än barn som kommer in tidigt i sjukdomsförloppet.

7 miljoner barn i USA saknar sjukförsäkring. (Vi är runt 9 miljoner svenskar, bara som en jämförelse.) 7 miljoner barn som, om dom blir sjuka och behöver vård på sjukhus, kommer att avlida dubbelt så ofta som barn som är försäkrade.

En av forskarna vid John Hopkins-sjukhuset som ligger bakom studien säger:
In a country as wealthy as ours, the need to provide health insurance to the millions of children who lack it is a moral, not an economic issue.
Det handlar inte om pengar, det handlar om moral.

I am so in need of a change

Mitt dåliga humör har fått sig en törn. Däremot kan jag fortfarande bli riktigt djävla as-arg, i synnerhet på dom som borde veta bättre men struntar i det.

Själv har jag dragit konsekvensen av detta, fattat mina beslut och tackat nej till sånt där det krävs kloka tankar och gott humör i alla lägen. Det har inte alla gjort. Det finns till exempel personer som tagit på sig/tackat ja till chefsjobb och som verkligen inte passar för det. Det kan man gå runt och reta sig på, eller så kan man göra som forskarna vid USC -LA
och undersöka vad som faktiskt ligger bakom att chefen är ett svin.

Det är en spännande studie. Nathanael Fast, professorn som ligger bakom den, är nyfiken på hur människors beteende förändras när dom får makt.

Svaret på frågan vad som ligger bakom att chefen är ett svin är att chefen är inkompetent. Det var nämligen personerna som hade sämst kompetens för sina arbetsuppgifter som utövade makt på det mest kränkande sättet. Så tänk på det, när din idiot till chef beter sig illa. Det är bara ett tecken på att personen inte vet vad dom håller på med. Kanske hjälper det.

Knowing me, knowing youVi är bara knappa 7 miljarder människor på den här jorden. Det är inte så många.
Nä, det är faktiskt inte det. Hade vi levt för 200 år sedan hade jag nog haft en annan uppfattning, men när snittet av facebook-vänner ligger någonstans över 200 och Stephen Fry har en miljon som läser hans twittrande så är den enda slutsatsen att världen är bra mycket mindre än den någonsin varit.
Och det är inte bara tack vare tekniken, det är även tack vare en folkomflyttning som innebär att dom du växte upp med, på samma gata, nu kan bo på andra sidan Atlanten, eller för all del, andra sidan Stilla havet.

Exakt hur liten världen är har BBC undersökt. I ett program testar man teorin om att ingen är längre än 6 kontakter bort från vem som helst i hela världen, man har försökt skicka paket från 40 personer, på olika ställen i världen, till en och samma individ.
Det gick sådär. Men teorin är att det inte beror på att det inte skulle gått, utan att kedjan någonstans brutits på grund av att den som fått paketet bara inte skickat det vidare. Lathet knäckte systemet, inte att man saknade alternativ för att komma vidare.

Man kan också roa sig med att undersöka hur många steg som krävs för att knyta ihop vilken skådespelare som helst med Kevin Bacon. Det är ett roligt litet experiment, jag har lyckats få 7 steg, men det var för några år sen och det har gjorts många filmer sen dess. Många med mr Bacon också...

Vi är knappt 7 miljarder. Vi känner varandra. Det borde göra oss ansvariga inför varandra, för varandra. Vi är ändå bara dryga sex kontakter ifrån alla andra.

Cry me a river

Det har regnat hela dagen. Nu bor jag vid kusten, så nyttan av kraftiga höstregn kan ifrågasättas. Egentligen ställer dom bara till det. Sköljer ut nitrater i havet, orsakar erosion, kanske till och med jordskred, men så är det nu för tiden. Torra vårar och blöta höstar, vi bor i en ny värld.
Och det är inte bara vid min lilla bit av norrlandskusten som det är annorlunda. Amerikanska meteorologer har sammanställt data från 900 större floder över hela världen, och under de senaste 50 åren har mängden färskt vatten minskat i samtliga vattendrag. Till en del kan det förklaras med fördämningar, kraftverksdammar och bevattningsanläggningar som byggt under den här perioden, men det är också en klimatologisk skillnad. Det faller mindre regn på jorden.
Så det är en klen tröst, när jag drar mig fram i novembermörkret med blöt jacka, att det regnar här.

My shoes were good and polishedMan ska inte underskatta nyttan av att ha rätt skor på konsert. Att stå stadigt gör mig avslappnad, ger mig kontakt med takten i golvet. Tunna sulor leder rytmen in i ryggraden. Höga klackar skapar illusionen av att varje pukslag skulle kunna få mig att tappa balansen. Valet står dig fritt, men gör det med flit.

Jag har rockat loss till tre, väldigt olika, band på sista tiden. Fibes, Oh Fibes! som spelade en lördag på Aveny. Det var lite folk, vilket innebar fördelar och nackdelar. Nackdelen att bandet var lite loja - men helt okej. Fördelar att dansytan var stor, så skönt när det handlar om Fibes, och att man kunde hitta precis rätt plats för att få perfekt ljudbild. Takida, som fyllt sporthallen med beundrare, och som visade sig från sin mest arenarockande sida. Det var oerhört roligt att få se reaktionen hos publiken som ledde till reaktioner hos bandet som ledde till ännu en reaktion från publiken. Där satt jag på läktaren och log, kunde inte annat, åt dialogen av ljud, rörelser och känslor som flöt mellan scen och golv. Och så Perssons pack. Folkligt men inte så festligt. Kanske var jag överroad. Kanske hade jag för höga förväntningar.
Jag hade i alla fall bra skor.

14 november 2009

Oh velocity girl-What makes you go so fast?


Elitidrottare har bättre sexuell funktion än icke idrottande kvinnor. Det vet man efter att ha mätt 25 kvinnors vaginala blodkärl. Forskningen genomfördes vid Ankaras Hacettepe University och Faith Universitys medicinska fakultet. Teorin som forskarna för fram är att bättre allmänfysik även påverkar sexuell funktion.
Men det fanns ett undantag, som jag tycker är intressant. Det var ingen skillnad i intresset för sex mellan elitidrottande kvinnor och de övriga som deltog i studien. Båda grupperna var lika intresserade, eller i vissa fall, ointresserade, och det fanns ingen skillnad som kunde förklaras med personernas sportande.

I samma tidskrift beskriver man också hur kvinnor som ägnat sig åt yoga i 12 veckor rapporterade en ökning av sin sexuella tillfredsställelse inom i stort sett alla områden, alltså lust, upphetsning, orgasm, känsla av tillfredsställelse och minskad smärta. Särskilt stor var förbättringen för kvinnor över 45 års ålder.

Jag börjar ana att min framtid kommer att innehålla en hel del idrottande. Det verkar ju klokt på så många sätt.

25 oktober 2009

One hell of a party

Nu laddar jag för partymånaden November.

Va? Är det inte en partymånad? Istället för att ifrågasätta din kalender tänker jag påstå att du har för lite av "kärlekshormonet" oxytocin. Det skulle kanske också forskarna vid Indiana University hålla med om.

Där har man manipulerat med små finkars sociala liv, försöket beskrivs i en text från the Guardian. Finkar som är supersociala varelser blev mer enstöriga när deras oxytocinhalt sänktes. Dom ville inte parta, helt enkelt. Samma borde stämma för oss däggdjur.

Nu ska du inte susa ut och leta rätt på pillren riktigt än. Höga halter oxytocin gör oss också mer intresserade av att delta i tävlingar, argare när vi vinner och mer skadeglada när andra förlorar.

Fast jag vill bara delta i partyt. November - here I come.

19 oktober 2009

Some say she´s weak - I say she is beautiful


Under ett par generationer har byborna i Framingham, Massachusetts, mätts, vägts och studerats av forskare. Ett par tusen bybor ingår i underlaget, i ett par fall upp till tre generationer i samma familj. Studien har pågått sedan 1948 och nu har den använts för att förutsäga framtidens kvinna, om Framinghambornas evolutionära steg är något att utgå ifrån, i alla fall.

Lagom till året 2409 kommer kvinnor att vara kortare, knubbigare och ha lägre blodtryck än idag - för det är dessa kvinnor som föder flest barn. Dessutom kommer de att skaffa barn fortare och vara fertila längre än dagens kvinnor.

The average woman in 2409 will be 2 centimetres shorter and 1 kilogram heavier than she is today. She will bear her first child about 5 months earlier and enter menopause 10 months later.

Nu väntar vi bara på att andra studier ska visa samma sak. Resultaten i Framingham kan bero på kulturella orsaker också, även om det verkar som om studien, som utförts av bland andra Stephen Stearns vid Yale, lyckats eliminera den icke-genetiska störningen, så att det faktiskt handlar om pågående evolution.

Three and a half minutes felt like a lifetime469 veckor
78 894 timmar
284 018 400 sekunder

Nio år. Så lång tid ägnade ett kanadensiskt forskarteam åt att studera en bröstcancertumör. Varje "bokstav" i tumörens DNA-sträng, 3 miljarder totalt, har kartlagts, så att varje enskild kombination identifierats.

I cancertumören fanns 32 mutationer, fem av dom återkom i samtliga cancerdrabbade celler. Dessa fem mutationer kan alltså ligga bakom den vanligaste formen av bröstcancer, som orsakar ungefär vart tionde fall.

Och det betyder att nästa steg, ett botemedel, inte är lika långt borta som för 469 veckor sedan.

Clip art copyrighted by Bobbie Peachey,
http://webclipart.about.com

I´ve got a bright future in sales

Shoppa rätt är inte lätt. Det förstår jag när jag läser Äkta Vara, där bland annat Björn Bernhardson bloggar om sina äventyr i matträsket som en del på föreningens mycket hjälpsamma sajt.

I den här texten förklarar han hur det tog ett år, upprepade samtal och flera mejl innan hans lokala butik fattade att alla ostar inte kan ha samma ingredienser och vad som då hände. Spännande och verkligt inspirerande, jag kan knappt vänta tills jag kan rota igenom osthyllan på butiken uppe på backen och se hur det ser ut där.

Åkta varas sajt innehåller även information om E-nummer, en säsongsguide så man vet vad som är bra när, och flera bloggar, bland annat av Mats-Eric Nilsson som skrivit "Den hemlige kocken" och "Äkta vara".

Dancing, screaming, itching, sqealing, fever feeling, hot hot hot!!!Capsaicin heter den del av chili som gör att det bränner på tungan. Den är också en effektiv smärtstillare, helt enkelt för att den gör nerverna upptagna med annat än att skicka smärtsignaler. I Sverige finns det i en kräm som bland annat används för patienter med bältros, men nu har ny forskning visat att den är effektiv i fler fall än så.

Det handlar i första hand om patienter med konstant och kraftig smärta, till exempel cancerpatienter som drabbas av nervsmärta på grund av behandling med cellgifter eller strålning, där den här typen av avledande behandling i 4 fall av 10 kan leda till att de upplever mindre smärta.

Nu är capsaicin en väldigt irriterande medicin, särskilt det nya plåstret som till skillnad från krämer är starkt koncentrerat, och många upplever så stor irritation att behandlingen måste avbrytas. Men i de fall det fungerar är det en avlastning från kronisk smärta som kanske inte kan fås på något annat sätt, eftersom vissa patienter har en pågående medicinering som inte går att kombinera med andra smärtstillande krämer.

From a friend to a stranger

Scenen: Stora torget i Östersund, under Yran 2002. Tidig eftermiddag.
Gott om folk, vuxna, några barn, ett par tonåringar. Jag.

En kille har fått sin mössa snodd av tre eller fyra andra killar, som nu retas och slänger mössan mellan sig. "Offret" ser inte ut att tycka det är roligt. Kroppsspråket säger att han inte gillar leken men inte vågar säga ifrån för att det inte skulle hjälpa.
Som av en händelse fångar killen rakt framför mig mössan, med händerna över huvudet svingar han den runt och säger "kom och ta den då" till mössans ägare.
Jag rycker åt mig mössan.
"Skärp er för fan" ryter jag till, innan den överraskade mössvingaren har hunnit ta mer sats än att han snurrat runt och nu står med ansiktet mot mig. Någon i gänget är lika lång som jag är, men just den här är kortare, knappt till hakan på mig.
Han backar något steg, jag kliver fram till mössans ägare och ger den till honom, samtidigt som jag muttrar fram "skitungar" till dom som står bakom honom. Innan jag ens hunnit gå därifrån ser jag i ögonvrån hur killen med sin mössa rinner iväg bort, fort, och jag undrar om jag egentligen gjorde honom en tjänst eller bara gjorde allt värre.
Men det jag fortfarande undrar är varför ingen annan redan hade gjort nåt, eller sagt nåt.

I boken The Rewards of Punishment: A Relational Theory of Norm Enforcement av Christine Horne beskriver flera olika tillfällen då ingripanden sker, och ett antal då det inte sker.
Hon är sociolog vid Washington state University och har forskat på vad det är som gör att vi beter oss som vi gör när vi ser någon som gör något som inte anses som okej. Hon har genomfört experiment, där de som sagt ifrån antingen fått beröm eller frysts ut efteråt, och jämfört hur man reagerar om man tror att man kommer att få beröm för sitt civilkurage eller skäll. Experimenten genomfördes så att försökspersonerna fick spela dataspel där visst beteende gav belöningar och annat ledde till att den som agerade straffades.

Hennes tes är att man i första hand agerar på ett sätt som binder en till ens sociala grupp, och i andra hand agerar med sitt samvete. Om man kan få en belöning för att säga ifrån gör man det, om man riskerar att bli utstött själv låter man bli.

Jag hade ingen social grupp, annat än vuxen svensk, att imponera på i Östersund. Det betyder inte att hennes teori inte är korrekt. Bara att det kanske finns andra skäl också.

No light no air to live in

Var tredje svårt sjuk i "den nya influensan/svininfluensa" kan komma att drabbas av lungemboli, blockering av lungartären som kan vara dödlig eftersom lungan inte kan syresätta blodet längre. Att det är så många som var tredje är en särskild bieffekt av just AH1N1, så många är det inte vid säsongsinfluensorna.

Och dessutom är ofta vanliga röntgenbilder på dessa patienters lungor fullt normala. Det syns inget alls, inte förrän man gör en CT-röntgen och ibland inte ens då, eftersom stoppet kan komma senare, beroende på sjukdomsförloppet. På grund av resultatet av ny forskning finns det nu rekommendationer att just svårt sjuka i AH1N1 ska genomgå flera CT-röntgenundersökningar för att kunna hålla ett öga på lungartären.

Forskningen har gjorts på 62 patienter vid universitetet i Michigan, där man hade 15 svårt sjuka patienter och var tredje hade drabbats av lungemboli.

28 september 2009

I´m gonna use every trick in the book

Why women have sex - det är den tankeväckande rubriken på en artikel i The Guardian. Det är ett referat av en ny bok med just den titeln, skriven av två psykiatriker, som beskriver dom exakt 237 skäl som finns till att kvinnor har sex.
women have sex for physical, emotional and material reasons; to boost their self-esteem, to keep their lovers, or because they are raped or coerced.
Och det är riktigt bred samling skäl. Man har intervjuat över tusen kvinnor om motiv till att ha sex, och i korthet samlat orsakerna i två grupper: genetiska fördelar och materiella fördelar.

Genetiska fördelar handlar om att få rätt genetisk kombination för att få friska och framgångsrika barn, ur ett evolutionärt perspektiv.

Materiella fördelar handlar om att se till att samma barn får alla fördelar som krävs, mat och skydd, för att växa upp och föra generna vidare.

Sen finns det andra, som den här:
Women use sex to cure their migraines. This is explained by the release of endormorphins during sex – they are a pain reliever.

Älskling, jag har huvudvärk - fick där en helt ny innebörd.

24 september 2009

I´m a hiphopper, yes I am
Ville bara dela med mig av hösthopparen som jag sprang in i idag. Han satt där, cool som få, med shades, huvtröja och bylsiga jeans. Eller - nä.

18 september 2009

Life can be complete on the sunny side of the street

Efter att ha skrivit om nyttan med zink i maten såg jag den här texten, om nyttan av zink i bilen.

Syre, vatten och zink samlas i batterier som kan driva en bil i 30 mil, till en lägre kostnad och högre säkerhet än motsvarande sträcka på lithiumbatterier. Och dessutom är zinkbatterier bättre på att lagra elektricitet.

Dessutom är zink intressant för att lagra även andra typer av energi:
Researchers at the Paul Scherrer Institut have looked at ways to use zinc as a way to store heat at solar thermal power plants.


Och när batteriet brunnit ut kan man återanvända zinken som då blivit zinkoxid, och ladda om med hjälp av solkraft.

Walking in my shoes


Mina är sannerligen inga förebilder, men Ian, han vet hur en sko ska snöras. Jag är lite sugen på att pröva knotted lacing.
Vilken tänker du prova?
Om du dessutom misstänker att du kommer att befinna dig långt från en mer traditionell dator när behovet av den rätta och mest perfekta snörningen infinner sig så har Ian tänkt på det, och har en iPhone app.

17 september 2009

(Z)ink to the bottom

Vi människor behöver en massa olika ämnen för att må bra. En hel del av dom kan vi inte skapa, utan måste få tillgång till på andra sätt. Oftast genom att vi äter eller dricker något som innehåller ämnet, och genom att kroppen sen bearbetar det så att ämnet får tillgång till våra system.

Men ju mer avancerad vår mat blir, ju mer förproducerad, behandlad och förfinad, ju svårare är det för kroppen att hantera. Vi kan stoppa i oss stora mängder mat, men i slutändan vara undernärda. En ny forskningsrapport visar att så många som två miljarder människor i världen har brist på ett sånt ämne som vi ska få i oss genom maten, zink.

Zink är en mineral som vi inte kan få tag på på nåt annat sätt, vi måste äta den, och den finns i biffkött, i skaldjur och i grönsaker , men där är den ofta så hårt bunden att kroppen inte klarar av att tillgodogöra sig den. Zink påverkar kroppens läkekraft, och kan dessutom påverka cellernas möjlighet att fungera optimalt.

However, studies have shown that zinc is essential to protecting against oxidative stress and helping DNA repair – meaning that in the face of zinc deficiency, the body's ability to repair genetic damage may be decreasing even as the amount of damage is going up.

Den nya studien visar dessutom att brist på zink, även bara en liten brist, inte bara ökar risken för prostatacancer, ett tidigare etablerat förhållande, utan även andra cancerformer som bröst-, hals- och luftvägscancer. Var tionde svensk har sannolikt brist på zink, men trots att riskerna är påtagliga att den bristen leder till hälsoproblem så finns det inget protokoll för att testa zink, inte ens hos äldre som på grund av bristande förmåga att ta upp zink i kombination med sämre diet ofta lider av konsekvenser av zinkbrist. I den gruppen har ofta varannan person zinkbrist.

Nu ska man inte heller stoppa i sig massvis med zink, det kan skapa problem med andra viktiga mineraler som järn och koppar, som vi också behöver och som kroppen får svårare att tillgodogöra sig om zinknivåerna är för höga. Upp till 40mg per dygn, och minst 8 mg per dygn för kvinnor och 11 mg för män, en låg nivå som, med en varierad kost, går att uppnå även utan en massa dyra vitaminpiller.

Every breath you take

Att en influensa blir dödlig beror på kombinationen av virusets egenskaper och de smittades egenskaper. Samma virus som gör dig snuvig får mina lungor att sluta fungera.

A(H1N1) sabbar lungorna, som slutar ta upp syre vilket får dina organ att först sluta fungera och, om syrebristen pågår för länge, dö. Två av tre som drabbas av den svåra varianten av influensan riskerar att avlida när lungorna angrips, och botemedlet är i sig en mycket stor risk. Att läggas i respirator, som ofta är de mindre sjukhusens enda alternativ, är en tuff behandling som skadar de redan hårt ansträngda lungorna.

Nu experimenterar man med ett annat sätt att "andas." Istället för att tvinga de sjuka lungorna att fortsätta syresätta kroppen tar man över jobbet. Kort kan man säga att man leder blodet ut ur kroppen genom en maskin som sprutar in syre i blodet innan det skickas in i kroppen igen. Man ser också till att ta bort koldioxiden. Det här är vad som brukar kallas för en "konstgjord lunga."

Det här en dyr metod, ungeför dubbelt så dyr som konventionella respiratorbehandlingar, och finns bara på de allra största, svenska universitetssjukhusen. ECMO-behandlingen som den kallas för har använts på svenska patienter som drabbats av den nya influensan, och har visat lika goda resultat som den studie som nu publicerats i Lancet från sjukhuset i Glenfield i England.

Där har man observerat att över 70 procent av patienterna som behandlats med ECMO-maskinerna klarat sig utan bestående med men att bara 40 procent av patienterna som behandlats med konventionell teknik klarat sig lika bra. Samma siffror visar svenska studier, i alla fall för vuxna patienter.

You can´t get back what you´ve erased

The Guardian skriver om en ny forskningsrapport om hur en abort påverkar möjligheten till framtida graviditeter hos kvinnan.

Det är en grupp forskare i Kanada som jämfört en stor mängd data ur flera olika undersökningar, och kommit fram till att det finns dels en ökad risk för lägre födelsevikt för barn i efterföljande graviditeter och ökad risk för för tidig födsel.

Det här är naturligtvis perfekt ammunition för abortmotståndare världen över. Här kan dom hitta underlag för sina hot om att aborter är farliga, att kvinnorna riskerar sina framtida barns liv osv osv. Men det är inte vad forskarna bakom sammanställningen vill att den ska användas till.

The most likely (reason) is physical damage to the cervix caused by older methods of abortion.


Istället vill man både skapa ett underlag för att kunna påverka den vård som kvinnor som väljer abort får, där metoderna bör moderniseras och anpassas så att man inte får de här ovälkomna effekterna, dels se till att informationen om att de metoder som idag används har effekter som kan vara mindre bra, och att det inte är till kvinnornas nackdel att vara välinformerade.

Jag håller med. Ju mer man vet desto lättare blir besluten, och i sammanhang där besluten är så svåra som här behövs all hjälp som går att få.

4 september 2009

Who knows what we're missingDet är svårt för mig att inbilla mig hur det skulle vara att vara blind. Jag kan binda för ögonen och stappla runt i något försök att jämföra, men vet att det verkligen inte är så det är. Hur det är vet jag inte, men att det inte är samma sak är självklart.

Jag vet inte heller om det inom synskadadegruppen är samma häftiga debatt som bland de hörselskadade när det gäller olika metoder att förminska/bota synskadan. Sannolikt inte, eftersom det inte finns en lika beprövad metod för blinda som cochleaimplantanten för döva.

Men nu visar forskare upp flera metoder för att ersätta synen. Engelska The Guardian skriver om ett sätt att använda tungan för att ta emot signaler från omgivningen. En kamera i ett par glasögon skickar signaler av området som den "ser" till tungan, som är mycket känslig för svaga elektriska impulser. Läs mer på företagets hemsida. Forskningen är ännu ett exempel på framsteg som orsakats av krigsrelaterade skador, där försvarsmakten har en fet plånbok för den här sortens forskning, den första engelsman som ska få prova är en soldat.

På en konferens i England, Human Computer Interaction Conference, har man också visat upp ett annat sätt att "se" sin omgivning. Idéen är liknande, små stötar ger dig en uppfattning om din omvärld, och med övning kan du lära dig känna igen signalerna och vad de visar.

Det är inget nytt forskningsområde, men kanske börjar nu kombinationen mycket datakraft i liten förpackning bli intressant för en hel mängd olika hjälpmedel/botemedel? Kvar finns frågan, vill man se vad man kanske annars missar eller ser man mer som blind?

18 augusti 2009

She moves in mysterious ways


Det finns nu en matematisk formel för att mäta kvinnlig upphetsning. Det här har tydligen varit ett bekymmer förut, för forskare som sysslar med att studera kvinnors sexuella njutning. I brist på en enhetlig mätmetod har forskning blivit svår att jämföra, och ofta alldeles för subjektiv.
Forskare vid Rensselaers högskola i New York har mätt den vaginala pulsen, VPA, och försökt renodla informationen. Problemet är att det finns en massa störningar, framförallt rörelserelaterade förändringar i pulsen. Men nu har man alltså en algoritm som skalar bort det som inte hör dit.

12 augusti 2009

Small talk - no information givenI dag har jag lärt mig

att det kan vara tidiga tecken på lungcancer om en man får erektionsstörningar.

att det finns en gigantisk köttätande växt på Filippinerna som just upptäckts. (Feed me!)

att antalet fall av muncancer ökat i Storbritannien med nästan 30% på tio år, sannolikt på grund av ökad alkoholkonsumtion.

att rödhåriga ofta behöver mer smärtstillande än personer med andra hårfärger, upp till 20% mer, och att det beror på att rött hår kommer från en muterad gen som också påverkar bland annat huden och ögonfärgen. Fast det finns forskning som visar exakt det motsatta också...

att en programledare för ett brasilianskt TV-program typ "Efterlyst" själv beställt flera överfall och sedan skickat TV-teamet till platsen för att få dom bästa bilderna.

6 augusti 2009

I want my money back

Klagar du? Säger du till, ifrån? Kräver du rättning, förbättring, förändring?
Är det rimligt att betala med pengar du antagligen arbetat hårt för att få för en tjänst eller vara som inte är vad den borde?

Jag övar på att klaga. Det är inte lätt, och inte självklart, men ju mer jag övar desto bättre blir jag på det. Ofta handlar det om att bara vrida upp volymen på tankarna jag ändå har i huvudet så att dom faktiskt hörs, dvs säga dom högt till rätt person.

Det handlar inte om att klaga som gnälla, utan klaga som begära rättelse. Att meddela att det man fått inte duger, av något skäl.

Professor Michael Dahlén skriver om hur förväntningen blir upplevelsen i sig, att hajpen kring en ny produkt eller händelse blir viktigare än varan eller händelsen. I väntan på detta :) hoppas jag bara att jag till slut får det jag förtjänar.

30 juli 2009

You´re extraordinary, you´re not ordinary

Det är svårt att se sig själv utifrån. Det är lättare för andra att observera, reflektera och registrera. Men ibland är man för nära för att få nog distans till varandra.

Jag känner en flicka som jag ser som underbar, klok, snäll, rolig. De som är allra närmast henne kanske ser samma sak, men jag ser också hur hon blir bortskjuten, nekad och nertryckt. Jag hoppas hon inte upplever det jag upplever, att hon känner kärleken först och låter det andra rinna av, men jag vet inte. Det finns forskning som visar att reaktionen på kritik i grunden beror på hurdan självbild man har, om man i grunden känner sig älskad eller inte.

I väntan på (ja, vad? någon reaktion? en explosion?) att få veta om det känns som det syns har jag bara ett recept. Att själv se, uppskatta, inte stöta bort, inte neka. Att vägra bli ännu en som säger åt henne att vara tyst. Att lyssna, lovorda, krama. Att visa henne att jag ser hur speciell hon är, att jag är glad att hon är här.

Lägger jag mig i? Det kan du hoppa upp och fethaja!

26 juli 2009

If only tonight we could fall in a deathless spellJag läser på om hypnagoga ryckningar, den där känslan man får av att falla precis när man ska till att somna och som gör att man rycker till. Rycket kan bero på att kroppen misstolkar avslappningen som att man faller och därför försöker få en upprätt igen.
Det är vanligare att personer som sovit dåligt under en lång period upplever sådana episoder, till exempel sådana som avstått från att sova under ett dygn.

Hjärnan är det enda i kroppen som faktiskt sover. Allt annat jobbar på, en del organ faktiskt mer än under din vakna tid, så att du får nytta av sömnen på bästa sätt. Jag har skrivit om sömn förut och lär göra det igen. Förutom att vi ägnar en stor del av våra liv åt att sova är det ett område det forskas mycket kring och det finns många spännande projekt att berätta om.

23 juli 2009

I'll be the doctor and I'll give you the cure

Ibland är det de enkla sakerna som gör dig lycklig.

Som att stoppa ett perfekt moget smultron i munnen. Eller lyckas med ett kakbak. Eller att göra något du längtat efter, länge.

Som mannen i Tyskland, som efter att ha fått två armar transplanterade nu kan klia sig.

Du kan ju göra experimentet själv: Nästa gång det kliar - låt bli att klia. Först kommer du att märka att det är mycket svårt att låta bli, för vi gör det i stort sett omedvetet. Men när du tänkt på det ett tag kanske du kan stoppa impulsen någon gång. Men för hur länge? Och hur känns det?

Eller så är du en av dom som har svårt för att känna lycka? Då kan du öva, säger forskaren Sonja Lyubomirsky, på att ta tillvara alla små tillfällen i livet som erbjuder tillfredsställelse och lycka. Så kom igen, scratch that itch.

20 juli 2009

Raindrops are falling on my head
Med hjälp av en mycket, mycket, mycket snabb kamera har man fångat regn på film.
Här är BBCs artikel och här är New Scientists text.

Båda har ett videoklipp som visar hur vattnet faller till en början som en enda enhet, med bibehållen yta, men att kraften i fallet gör att vattnet delas upp i många små delar, vattendroppar som sedan blir regn. Det är också orsaken till att regndroppar är olika i tex storlek.

Forskarna, som bland annat finns på Marseilles universitet, filmade vattnets explosion under 6 hundradelar av en sekund. Aningens fräcka bilder.

Jag är också förtjust i TV-programmet, var det Brainiac?, som visade att en person som springer i regnet ofta blir blötare än en som går, eftersom risken att man träffar regndroppar på vägen ner med andra kroppsdelar än huvud eller axlar är större ju snabbare man rör sig. Så i sakta mak strosar jag nu genom regnskuren hemåt.

17 juli 2009

All of the time feeling alrightDu lyser!

Nej, inte för att du är nyförälskad, eller gravid eller nåt sånt. Du lyser rent konkret, ungefär som en glödlampa lyser. Allt levande ger ifrån sig ljus, tänk bara på eldflugor. Men även människor lyser, och nu har forskare i Japan lyckats fånga det på bild, för första gången.
Ljuset är tusen gånger svagare än vad det mänskliga ögat kan uppfatta. Det är till och med svårt för kameran att se det, det har krävts en tekniskt mycket avancerad kamera för att kunna fånga bilderna.
Det finns ingen förklaring till varför vi lyser men det beror på att kroppens fria radikaler träffar på obundet protein eller lipider och reagerar, för det är den reaktionen som sedan blir ljus, energi som syns.

7 juli 2009

There´s not much love to go round.

Jag skrev om hur forskare på Uppsala universitet kartlägger konflikter, och nu säger att trenden är tydlig - antalet konflikter ökar, när dom förut minskade.

I en artikel om hur kriget först kom till människan visar John Horgan hur man kan dra paralleller mellan fastighetsägande och krig och hur kulturer som har kvar jakt/samlarbeteendet inte för krig.

Texten är lång, men mycket läsvärd.
"Statistically, it is more common for humans to be cooperative and to attempt to get along than it is for them to be uncooperative and aggressive towards one another"

Att vi oftast återberättar vår historia med fokus på krigen, vilken då kan ge en rätt snedvriden uppfattning om forna tider, beror på att det makabra och konfliktfyllda är lättare att dramatisera, göra intressant.

Artikeln tar upp vad som väntar oss, om vi kan fortsätta att utvecklas mot en fredligare värld eller om krigen kommer att finnas för evigt.
understanding the environmental conditions that promote war also suggests ways to limit it

Det kan vara klimatet som avgör. Tillgången till energi kan bli orsak till nya krig, som det redan varit (oljekrigen tex).
Det kan också till slut avgöras av kvinnokampen.
It is well known that as female education and economic opportunities rise, birth rates fall. A stabilised population decreases demands on governmental and medical services and on natural resources and, by extension, lessens the likelihood of social unrest and conflict.

Jag gillar den tanken - att jämställdhet blir det som till slut tar knäcken på krigen!

PS
Det finns också en tidslinje för vapenteknologin, som är väldigt intressant. Till exempel användes raketer som vapen redan under mitten av 1700-talet.

5 juli 2009

When a man loves a woman


Jag läser om en ny bok: Between XX and XY: Intersexuality and the myth of two sexes

Den är skriven av Gerald N. Callahan, professor vid Colorado university som också skrivit en bok om spontan självantändelse, eller snarare om hur vi genom vår egen självuppfattning påverkar vår kropp och dess funktioner.

Den här nya boken handlar om att det är en myt att det bara finns två kön, man och kvinna.
The stereotypical view of two sexes - me Tarzan, you Jane - is not only cartoonish, it limits our understanding and appreciation of our own biology.
ur recensionen i New Scientist av boken

När vi blir till är det en kombination av gener och celldelning som gör den slutgiltiga produkten. Den kan vara väldigt olik från den allmänna uppfattningen av att vi alla antingen är 46XX eller 46XY. Istället kan det vara 45X; 47XXX; 48XXXX; 49XXXXX; 47XYY; 47XXY; 48XXXY; 49XXXXY; and 49XXXYY. En av de som medverkar i boken har en annan kombination, kallas för hermafrodit, men önskar att alla andra bara skulle kunna se en människa.

Jag har alltid trott på att man blir kär i en person, inte ett kön. Nu, när jag lärt mig att det finns flera kön, känns den uppfattningen bara ännu mer logisk.

3 juli 2009

Life´s a song and you´re the singer

Jag kan texten till en låt av Lars Bygdén. Som tur var körde han den som sista extranummer när han spelade på Pipelines scen under gatufesten.

Bygdén är charmig på scen. Han drev sympatiskt med sin deppiga image, fipplade enormt mycket med hatten och skojade om Pipelines inköp av A/C, vilket ingen märkte ett spår av. Temperaturen var runt 30, alla svettades hinkvis, inte minst musikerna. Men vete sjutton om inte värmen bara gjorde allt ännu lite bättre?

1 juli 2009

Got an army on the battlefield


Efter 1991 minskade antalet aktiva konflikter i världen under 12 år i rad, men de senaste fem åren har antalet återigen ökat. Det är Uppsala konfliktdataprogram som publicerar årets översikt av väpnade konflikter i världen.

Man har studerat antalet konflikter sedan 1946, och reagerar nu på en ny trend. Istället för färre blir det fler konflikter. Värst är det i Afrika, där det 2005 pågick sju väpnade konflikter men nu räknar man 12 konflikter till statistiken. Av alla som lever som flyktingar i världen finns en tredjedel i något afrikanskt land, enligt UNHCR.

Dataprogrammet räknar alla inomstatliga konflikter där minst 25 individer dött på grund av våld orsakat av strider mellan de parter som ingår i konflikten. De allra flesta exempel som finns i Afrika har ett betydligt större dödstal, eftersom de ofta är mycket långvariga konflikter.

Ta en titt på deras interaktiva konfliktkarta. Vissa länder har varit röda alldeles för länge.

30 juni 2009

Baby I will keep this fire burning

Jag är lite trött. Jag har haft en lång varm dag.
Men bra.

Skördat första jordgubbarna från Kent-plantorna. Inte dom godaste, men OK.

Fått middag hos syrran, flygande jakob, med barn som bara inte kunde vara inne.

Flugit brandflyg, i tjänsten, vilket var intressant. Dom kunde rapportera in en brand efter ett åskväder, vi såg brandbilarna komma - som små leksaksbilar på marken tusen meter under oss.

Skvallrat med Micki. Som alltid väl använd tid.

Vattnat lite på kolonilott och pallkrageodling.

Har inte nåt att säga, egentligen. Så det får räcka nu.

Welcome home to my broken promise land

Alltså. Hur djävla illa får det bli?

Jag skrev i maj om läkare som utan medicinska orsaker opererade bort livmodern ur kvinnor som diagnostiserats med cancer.

Nu skriver the Guardian om att hälften av alla kvinnor som drabbats av äggstockscancer inte ens får en diagnos inom sex månader!
"We're worried that women are losing their lives who might otherwise have survived. Delays in diagnosis can never be good news,"

Det är alltså ett halvt år, oändligt lång tid för en sjukdom som efter att ha spridit sig i sex månader är dödlig i 75% av fallen! Om diagnosen hade kommit i ett tidigt stadium ökar chansen för överlevnad med över 50%, kanske så mycket som 70%!

Äggstockscancer är svårt att diagnostisera på frihand, symptomen är diffusa, kan misstas med ett stort antal andra bukrelaterade sjukdomar. Man kan söka efter vissa cancerpåvisande antigener, men det finns inget enkelt test som visar att man har äggstockscancer. Istället måste man lita till att läkaren känner igen de diffusa symptomen och beställer en ultraljudsundersökning.

Problemet var ju då bara att läkarna inte känner igen symptomen. Moment 22, någon?

29 juni 2009

It´s calling out for blood-we must quench its thirst

DN skriver om ett hormon, ghrelin, som ligger bakom både hunger och törst efter alkohol. Jag är rätt hormonintresserad just nu, så jag slängde mig över artikeln.

Forskningen som refereras har genomförts på Sahlgrenska i Göteborg, och det verkar vara många som är sugna på forskningsresultatet:
Flera stora läkemedelsföretag är intresserade av ghrelin. De hoppas att ett läkemedel som hindrar hormonet från att verka ska hjälpa människor att gå ner i vikt. En liknande medicin skulle kunna hjälpa alkoholister. En möjlig biverkan är att de tappar aptiten.

Nykter och mager, hur låter det?

Jörgen Engel är citerad i artikeln i DN som en av forskarna bakom upptäckterna, när jag söker lite mer info om honom hittar jag en hel del spännande forskning och en del åsikter som minst sagt verkar spännande. Jag tycker det är oerhört intressant att man också kan läsa denna artikel i DN, som skrivits för sex år sedan.

Här skriver man om hur neurologin fungerar, där hjärnans kemiska reaktioner och belöningssystem anses ligga bakom alkoholsuget, och genetiken ligga bakom alkoholismen. Nu sex år senare har man forskat vidare, och hittat/fått reda på mer om hormonet ghrelin.

Jag läser också forskningsrapporter där ghrelin kopplas till tillväxt, vilket ju är rätt logiskt. Om hormonet som skapar tillväxt stimuleras av ghrelin, så verkar det ju vettigt att ghrelin också stimulerar hunger. Det är svårt att växa om man inte får energi, precis som det är viktigt att använda energin för att växa.

Nykter, mager och småväxt. Ghrelin får nog många pillertrillare att drömma om dagen då de kan börja marknadsföra sina hormonpiller. Sex år till, kanske?

25 juni 2009

Everybody seems to look your way


Min jordgubbssort heter KENT.
Eller egentligen heter den väl Kent, men jag tänker KENT.

Jag är mycket hoppfull inför årets säsong, det blev inte ett bär ifjol, men kanske i år?
Jag menar - dom har ju varit i Berlin och spelat in...

23 juni 2009

When you´re empty there´s so much space for themJag erkänner. Jag hatar mygg. Det är ett livslångt, djupt rotat hat som mitt förnuft inte klarar av att hantera. Mygg är säkert bra, mat till fisk och fågel, men det räcker inte för att jag ska tycka om dom, faktiskt inte ens för att jag ska kunna tåla dom. Mygg i min närhet dör, så är det bara.

Min avoghet mot mygg är i stort sett enbart sociologisk. Men mygg är en allvarlig hälsorisk i många delar av världen. Varje minut dör två barn på grund av malariarelaterade symptom. Och det ser ut som om problemet ökar, inte minskar.

I artikeln Why we mustn't let malaria defences crumble skriver New Scientist om risken att malariamygg i Kambodja blir resistenta mot den idag mest effektiva medicinen mot malaria. Redan idag krävs det två mediciner för att garantera framgångsrik behandling mot malaria, inte det lättaste att lösa i ett utvecklingsland.

Men det faktum att malarian inte är den enda sjukdom som myggor sprider, och att rikare länder nu också drabbas av tex denguefeber har också snabbat på forskningen kring hur man kan minska myggornas risker
NY Times skriver att forskare i Peru lyckats döda 98% av mygglarverna genom att skapa små, förgiftade rastplatser för myggmammorna. När myggorna landat på rastplatsen tog dom sedan med sig giftet till larverna, kort sagt så var det myggorna själva som spred giftet. Mycket effektivt.

Sedan kan man ha en lång debatt om det kloka i att utrota en insekt, men det finns ju myggarter som INTE sprider sjukdomar också. I brist på gift är det i alla fall handlflatan som gäller för mig.
Smack!

19 juni 2009

From now on you can forget about the fucking ballet

And these children that you spit on as they try to change their worlds, they are immune to your consultations, they're quite aware of what they're going through.

Visst har du också sett dom. Barnen som far illa. Föräldrarna som inte orkar, inte klarar av, som aldrig fått rätt redskap eller kunskap. Och dom blir allt fler, antalet anmälda misshandelsfall där offret är under 14 år har ökat från 21 stycken/100 000 invånare 1988 till 114 stycken/100 000 invånare 2008. Det är en femdubbling på 20 år. Man kan jämföra med alla misshandelsfall, som bara dubblats en gång på samma period. Våld mot barn under 14 år är nu vart tionde misshandelsfall.

Sedan 1990 har Sverige lovat följa FNs barnkonvention, som säger att barn ska få vara trygga, och att barn ska få hjälp när dom inte är trygga hemma. Samtidigt rapporterar barnombudsmannen att kommun efter kommun skär ner på stödet till skolorna och barnomsorgen, som måste vara första frontlinjen när det gäller att upptäcka barn som har det svårt.

Barn lär sig fort att dölja sitt hemliv, att följa en sorts regler hemma och en annan på skolan eller på förskolan. Ett barns hela existens går ut på att anpassa, lära in, studera beteenden och regler för att göra sin egen bedömning och skapa sitt egen beteende. Om ingen har tid att se dom länge nog, väl nog, så ökar risken att barnens trygghet undermineras utan att det upptäcks.

Bry dig. Bry dig även om det känns som om du klampar in på någon vuxen persons integritet. Bry dig om barnen i din närhet och agera. Se dom, gör ditt jobb som vuxen och ge dom trygghet. Du kan vara den sista chansen som dom får.

17 juni 2009

He feels his innocence slowly setting with the sunMän som ser på porr och besöker strippklubbar är mer sannolika att försöka kontrollera sin partner genom våld eller hot om våld än män som inte ser på porr eller besöker strippklubbar. Skillnaden är tydlig även när man enbart jämför män som slår. Våldet är mer omfattande och ofta grövre om mannen ser på porr än om mannen inte gör det.
Om mannen dessutom är berusad är risken tre gånger högre att kvinnan blir utsatt för sexuellt våld än om mannen är nykter.

Män som ser mycket på porr får förändrade attityder. De har mer sällan uppfattningen att våldtäktsmän ska dömas till fängelse, uttrycker ett minskat stöd för jämställdhet och har mindre intresse för att förhindra att mindreåriga har tillgång till porr än män som inte ser på porr. Skillnaden uppkommer redan efter ett par timmars tittande.

När staten Hawaii släppte på reglerna för pornografiskt material och blev mer liberala ökade antalet anmälda våldtäkter. När man under en period skärpte reglerna för pornografiskt material minskade antalet våldtäkter, för att sedan öka när man återigen ändrade sig och liberaliserade reglerna för porr.

Analysen av dessa tre exempel? Vad säger du själv?

16 juni 2009

No one likes a smart arseDet ska bli en regnig sommar. Den ska bli lång, lugn, varm men blöt. Man ska vilja sitta under tak, med en bok.
Till exempel någon av de som rekommenderats av lyssnarna på SCIFRI.

Jag ska hinna igenom högen, som växer mer än den krymper, eftersom jag köper fler än jag läser. Så jag har beställt läsväder, bara så ni vet, vecka 32 och 33.

Till dess må solen skina på oss alla.

12 juni 2009

She was already gone long ago


En droppande kran. En vinande vind. En gnekande gunga.
Ljud har en förmåga att påverka oss. Lugna och stressa, glädja och irritera. Det är svårt att styra över sin ljudmiljö, hur gärna vi än vill slippa så tränger störande, obehagliga ljud in till hörcellerna.

Att ha musik eller en talande röst i egna hörlurar är ett sätt att ta tillbaks kontrollen, men det är ett ljud istället för ett annat. Att välja inga ljud alls är svårare.

Min mamma brukade stänga av sina hörapparater då och då. Det var ofta när det var många, starka och mörka ljud men lika ofta när det bara var tråkigt. Du pratar strunt, jag stänger av hörapparaten. Vips kan du prata dig blå utan att jag bryr mig. Smart.

Jag undrar om jag ska börja gå runt med öronproppar lite oftare, för ibland - idag - känns just möjligheten att stänga ute det som stör extra intressant.

10 juni 2009

I can feel your message boy

Ok, har försummat min pedagogiska skyldighet ett bra tag...
Alla bloggposter är betitlade med rader ur sångtexter, och det var länge sen jag redovisade ursprunget.

Denna: I can feel your message boy - är Scritti Politti, A little knowledge heter låten

Somewhere only we know - Keane

Standing up is scary if you think you´re gonna fall - ABBA, On and on and on

I´m standing in my corner and I´m minding my own business - Weeping willows, Everybody is lonely

And so I face the final curtain - Robbie Williams, (eller varför inte Frankie boy?) My way

Why do I go when I go - Counting Crows, Why should you come when I call

I've got many rivers to cross but I can´t seem to find my way over - UB40, Many rivers to cross

If you don´t know me by now - Simply Red

Okay, so you're Brad Pitt, that don´t impress me much - Shania Twain

Everybody pays as they go - Jakob Dylan

You´ll never believe me, so why don´t you find out for yourself - Morrissey

I´ve got hungry eyes - Dirty Dancins, Eric Carmen... men hallå???? en till från denna film?

Where have all the flowers gone - Klassiker! Pete Seegers originalversion som Earth, Wind and Fire swingar till på ett absurt sätt

I want muscles - Diana Ross, Muscles

Hand in hand, spring and fall - The Ark, Disease

There is a light that never goes out - Morrissey

I have such a sweet tooth when it comes to love - HAIR, Black boys

Love is my drug is my heroin - John ME

When you are born a lover you are born to suffer - Depeche Mode, Goodnight Lovers

When I look at you I can see the harm you can do - Ingen aning! Tips någon?

Don´t let the world catch you crying - Confusions

I´m breaking out, I´m flying higher than a pig in space - Jamiroquai, Main vein

Your car's a dump and you're broke but that's all right - Robyn, Bum like you

Ladies, it aint easy being independent - Destiny´s child, Independent women

You wrote a book about yourself, the people left it on the shelf - Belle and Sebastian, Put the book back on the shelf

I think I´m gonna start a band - Brainpool, Bandstarter

For once I want to be the car crash - Snow Patrol, Headlights on dark roads

Could have loved you better - Glen Phillips, Marigolds

It´s raining men - amen - Weather girls

It's been a long cold lonely winter - The Beatles, Here comes the sun

I'm drained and I'm dry and I'm sore - Snow Patrol, One Hundred Things you Should Have Done in bed

Their moves are slow but soon you'll know - José Gonzales, Slow moves

My secret garden's not so secret anymore - Depeche Mode, My secret Garden

I still haven´t found what I´m looking for - U2

Hey little droid - is your head on wrong? - Robyn, Robotboy

They have to stop me ´cause I´ve gone too far - Salem al Fakir, 12 fingers

Let's hold out for somethin' sweeter - spread your wings and fly - Live, The distance

I will be chasing the starlight until the end of my life - Muse, Starlight

I´m not going down on my knees begging you to adore me - Depeche Mode, Shake the disease

Don´t fight it if it feels good - Better than Ezra, It´s only natural

Walk the streets for money - you don´t care if it´s wrong or right - Police, Roxanne

The trouble is not moving mountains, it´s digging the ground that you´re on - Jakob Dylan, Something good this way comes

This wicked little town - Hedwig and the angry inch

Det är inte mig det är fel på, det kommer du fatta en dag - Bo Kaspers orkester

You've got all the sugar you'll ever need - Dan Wilson, Sugar

Stop me if you think you´ve heard this one before - The Smiths

I can´t see you now, but I still know you´re here - Glen Phillips, Blind sight

I´ve had the time of my life, and I owe it all to you - Bill Medley, Time of my life

Det enda spegeln visar är en grym, grym min- Kent, Slutsats

If I had a weapon just like in my dreams - Sator, It´s so cold without a gun

When time gets the best of me it won´t matter anymore - Far too Jones, Best of me

It´s a crazy kind of cold - minns inte... någon som kanske vet?

I´ve got six things on my mind, you´re no longer one of them - Prefab Sprout, Desire as

Travelling without moving - Jamiroquai

Waiting for my time to come - The Wellingtons

Who pays the price - INXS, Who pays the price

If you can´t get behind your own life, get behind the driving wheel - Ben Kweller, Penny on the train track

When the lights are out in this dirty little town - Hedwig and the angry inch, Wicked little town

War - what is it good for - Frankie goes to Hollywood, War

Now I am as humble as a bumle bee - John Wesley Harding, Humble Bee

Somewhere only we know

Jag har en förmåga att hitta mystiska skador på mina kroppsdelar. Ibland vet jag inte ens varför jag har gjort illa mig. Ibland vet jag PRECIS varför.

Idag hittade jag ett konstigt rivsår, säkert 3 centimeter långt, på rumpan! Vad i hela friden?Svag kroppsuppfattning kan bero på många saker. I mitt fall hoppas jag att det är drogernas fel. Det som definitivt är drogernas fel är de senaste dagarnas mycket brutala mardrömmar. Där hade jag problem att ens hålla kvar kroppsdelarna på kroppen. Armar och ben for lite vart som helst, och inte bara mina - andras kroppsdelar for också runt över golvet, som lössläppta hingstar på Wången eller myggan man fångar men inte lyckas döda och som surrar iväg när man öppnar den knutna näven igen.

Jag blev överfallen och jagad av elaka människor med stora knivar och hamnade i långa telefonköer till helpdesk. Snacka om mardröm.

9 juni 2009

Standing up is scary if you think you´re gonna fallDet finns en massa möten som man redan i förväg vet hur dom kommer att sluta.
Skallen mot asfalten är ett exempel. Asfalten håller bättre än skallen.

Men så kommer ett litet, litet frö, som bara lever på luft och sol och vatten. Och det är allt som krävs för att asfalten ska få på nöten istället.

8 juni 2009

I´m standing in my corner and I´m minding my own business

Det finns en apa, den rökgrå mangaben eller cercocebus torquatus på latin, som hållit sig för sig själv, i Gabon i västafrika. Men nu är det slut på det roliga. BBC har nämligen lyckats filma den lilla apan. Eller, liten och liten, den är inte så särskilt liten - vilket faktiskt gör att den ligger extra illa till. Förutom att miljön den lever i är hotad gör apans storlek att den jagas, av människor, som "bushmeat" dvs tjuvvilt som säljs som mat.

Den rökgrå mangaben har ett litet knep som väldigt få andra apor har - den kan äta krabbor. Forskarna, trots att dom i fem veckor bodde i ett trähus i djungeln, 16 meter över markytan, har ingen aning om varför. Beror det på att någon apa någon gång lyckades fånga en krabba, knäcka skalet och det helt enkelt har först vidare, som ett kulturellt inlärt beteende? Mangaberna har annars grymt starka käkar, dom knäcker nötter med tänderna som chimpanserna behöver stenar för att kunna komma in i och som elefanterna måste stampa sönder. Så en liten krabba kan inte vara någon utmaning.

Den rökgrå mangaben har sällan filmats i sin naturliga miljö, den finns i fångenskap men i fåtal. Den har levt anonymt, kanske till sin fördel. Men hamnar man på BBC är det slut med det. Hoppas att den nyfunna stjärnstatusen leder till bättre skydd och inte fler papparazzi.

6 juni 2009

And so I face the final curtain

Det har firats jubileum.Det oberoende skivbolaget Massproduktion har i 30 år gett ut sundsvalls allra bästa band, och under en helt galen kväll samlades alla (nä, men nästan) igen för att fira något som kanske aldrig kommer att ske igen. Att tre killar går ihop och ger ut först vinyl och sedan CD med musik som dom inte spelat in själva.

Jag har ju försökt samla på mig ny och för mig ovan kultur denna vår, och kvällen var JACKPOT! Blandningen var vidunderlig, och som den sista kvarvarande skivbolagsredaktören sa - det är band jag själv gillar. Så det blev en mycket konkret insyn i hans smak. Och jag kan inte hålla mig från en liten lista:

Garmarna - SÅ FETT SOUND - Emma ger rysningar och Gottes scenstil är fortfarande unik! Jag är dessutom verkligen stormförtjust i Jens Höglins trumspel.

Avant Gaam - Det är faktiskt sant - uppvikta stuprörsjeans + fiol = skrämmande hett.

Crompojkarna - Mats står för lite på scen nuförtiden. En förlust för publiken som botades ikväll.

The Shades of Orange - Bygdén på percussion var...intressant? Bandet värt sitt extranummer. Textamnesi begriplig.

Charly and the Slaves - Jag säger bara barnpuder. Det måste gå flera burkar för att dessa pojkar ska kunna komma i allt läder.

Förbjudna Ljud - Varning för maskiner var efterlängtad. Ulf fick också textamnesi. Sött.

Sen gick jag. Skyller på tidigt uppdrag imorgon och visst behov av droger. 600 glada popsnören stannade kvar, en publiksiffra som innebar att skivbolaget för första gången på 30 år gick med vinst. I alla fall skojades det så från scenen. Själv gick jag helt klart med vinst ikväll - på kulturkontot.

Bloggarkiv