2 april 2009

It´s a crazy kind of coldSaker ändrar på sig. Det som är pålitligt en dag är totalt osäkert nästa.

Se bara på det tydligaste vårtecknet av allt - snösmältningen. Isen på sjön som du kunnat köra långtradare på är helt plötsligt så svagt att minsta lilla sten får den att rämna. Snöhögen blir porös och rätt vad det är har du sjunkit ner och sitter fast till knävecket på samma plats där du nyss kunnat hoppa jämfota utan att ens göra en grop i snön.

Snön ändrar på sig under våren utan att det finns några standardiserade sätt att mäta förändringen på. Inte ens inom EU, alla standarders moder, har man samma sätt att mäta snösmältning på. Men svenska SIS försöker tillsammans med europeiska CEN skapa en och samma mätmetod.

Målet med en och samma metod är att länder som delar samma vattendrag ska kunna räkna ut tex förloppet för en vårflod med hjälp av ett gemensamt underlag och kanske kunna motverka de svåraste skadorna av en översvämning, att jordskred och laviner ska kunna förutsägas, att man ska kunna beräkna effekterna på havet av snösmältningen och att vattenkraftverken ska kunna göra rimliga prognoser för sin kraftproduktion.

Men snö är knepig att mäta. Den är helt enkelt olika vid olika omständigheter, vilket samiskans många snöord visar. Beroende på temperatur, vindpåverkan, marklutning och hur hårt packad snön är har den olika densitet, vilket påverkar snöns vattenekvivalent - hur mycket vatten det blir av snön när den smälter. SIS mål är att hitta en mätmetod som kan göra den uträkningen baserad på en enda sak, snöns vikt. Det kan vara ett riktigt genombrott om man lyckas.

Och om du undrade lite om just samiska snöord:
I samiskan finns mer än hundra ord för att beskriva snön. De anger snömängden, snöns konsistens, dess bärighet, snöytan, olika slags skid- och slädföre, det orörda snötäcket, spår av olika slag, rimfrost och snö på buskar och träd. Orden innefattar också barmarksfläckar, snösmältning och snöfläckar på sommaren.
Ordet Vahca (nordsamiska), anger första snön på hösten eller nysnö ovanpå gammal snö. Egentligen menas spårsnö, spår kan ju ses i nysnön. Det är något som är betydelsefullt både för jägaren och renskötaren.

Bloggarkiv