8 januari 2014

When I see you rise

8 augusti

Även på Tonga finns det stenmonument. Detta, Ha'amonga 'a Maui, är från 1200-talet och är byggt av stenar som troligast fraktats från en ö 100 mil bort. Stenarna är beräknade att väga 20 ton var, och är av korall, eller kalksten. Tryckhållfastheten är ungefär 10 gånger högre än oarmerad betong, och dom flera decimeter djupa hållarna i dom upprätta pelarna har gjorts av verktyg som varken var diamantarmerade eller eldrivna. Sannolikt har man använt järnverktyg, men det finns källor som hävdar att järn inte nådde Tonga förrän spanjorerna besökte öarna på 1600-talet. Så om korallstenen bearbetats med stenverktyg är det kanske ännu mer imponerande.
Solens upp och nedgång på längsta och kortaste dagen är uppmärkta på stenarna, och dom är riktade mot norr. Jag börjar också bli det.

Rosanna / Toto / Toto IV

Bloggarkiv