23 februari 2011

The mysterious distance between a man and a womanNu hoppas jag att NY Times ursäktar mig, men det här är en så intressant text att jag vill berätta om den rätt utförligt. Den är skriven av John Tierny, en duktig vetenskapsjournalist och handlar om kvinnors doft.

Forskare har genomfört ett experiment vid Florida State University, där en man och en kvinna byggde lego tillsammans. Männen trodde att legobyggandet var experimentet, men det var kvinnan - eller snarare männens reaktion på kvinnan - som studerades. Vad studien visade var att männen tyckte att kvinnan var mer attraktiv under ägglossningen, då kvinnan kunde bli gravid.

Det intressanta är att det bara var de män som var singlar som tyckte kvinnan var attraktiv då. Män som hade en partner sa att kvinnan var mindre attraktiv under ägglossningen, alltså precis tvärt om. Forskarnas tolkning är att män som är i relationer anstränger sig extra mycket för att inte bli intresserade av andra kvinnor.

“It seems the men were truly trying to ward off any temptation they felt toward the ovulating woman,” said Dr. Maner, who did the work with Saul Miller, a fellow psychologist at Florida State. “They were trying to convince themselves that she was undesirable. I suspect some men really came to believe what they said. Others might still have felt the undercurrent of their forbidden desire, but I bet just voicing their lack of attraction helped them suppress it.”

Studien hör hemma i ett forskningsämne som handlar om att bibehålla en parrelation, en del i evolutionsrelaterad psykologi som nu får lika mycket uppmärksamhet som det tidigare studerade ämnet partnerval. Hur man gör för att hålla liv i en relation länge nog för att säkerställa fortplantning spelar lika stor roll ur evolutionsperspektivet som vem man väljer att fortplanta sig med.

I texten beskriver Tierny andra studier som också visat att män kan avgöra om en kvinna kan bli gravid, där stripdansöser får högre dricks under ägglossningen, där man kan se mätbara skillnader i röstläge och testosteronhalt, och där män bedömer kvinnans doft som mer attraktiv. Slutsatsen? Vi är betydligt mer djur än vi kanske vill erkänna.

Sist i texten handlar det om vad som kan ligga bakom beslut att vara otrogen, att kvinnor som har ägglossning vars partner inte är synnerligen attraktiv, utan lite mer normalful, är mer sannolika att flörta med män dom bedömer som mer attraktiva. Samma beteende förekommer däremot inte under resten av menscykeln, enligt forskarna eftersom det är en för stor risk. Att få en mer framgångsrik avkomma, genetiskt sett, är värt en risk, men att flörta med andra när man inte kan bli gravid innebär en risk att man inte kan erbjuda avkomman goda förutsättningar att överleva, så då låter kvinnan bli.

Nu lägger vi ett filter av sociala regler ovanpå våra inprogrammerade genetiskt nyttiga beteenden, och då visar det sig att kvinnorna visserligen flörtar mer, men inte att fler faktiskt är otrogna. Men kroppens signaler skapar också mer svartsjuka hos männen, så nästa gång du tycker din partner flörtar för mycket/är för svartsjuk - fundera på var i cykeln ni är.

22 februari 2011

This deep eternal universeDet som hela tiden återkommer idag är Christchurch.
Här kan du se en skildring av hur jordskalven drabbat området, du kan välja dygn. Just nu räcker det med senaste 24 timmarna, men det är den 22 februari du vill välja om använder länken senare.
Att det var en fruktansvärd upplevelse och att människorna i Christchurch drabbats hårt är uppenbart, men blir personligt beskrivet av en av journalisterna på The press här.

Men eftersom balans är bra tipsar jag även om denna länk, där du kan se två charmerande små filmer där Isabella Rossellini spelar olika djur. En and i den ena och bi i den andra. Roligt, lärorikt, vackert. Vill du se ännu fler av hennes filmer, testa här.

(flaggan kommer från www.flags-and-anthems.com)

21 februari 2011

When the body speaks all else is hollow


Kan du hålla takten? Om du har problem med att tala så är sannolikheten stor att du inte kan det. Språkets motorik hör tätt ihop med musikmotorik, den finmotorik som styrs av kroppens allra finaste neurosignaler. Forskare vid University of Toronto har studerat sambandet mellan språk och annan finmotorik, som att trumma takten med fingrarna. Genom att låta personer som har talsvårigheter öva sin finmotorik kunde man förbättra talet. Metoden kan användas på alla sorters talsvårigheter, och bygger på att man upprepar allt mer krångliga motoriska övningar, för att trimma finmotorikens styrning, neurosignalerna, så att även talet kan kontrolleras.

20 februari 2011

At the end of my rope


Att ta skulden för något - inte att vara skyldig till något, utan att faktiskt ta på sig något man inte gjort - är ett normalt mänskligt beteende i vissa påfrestande situationer. Det visar ny forskning från Iowa State University.

Att erkänna ett brott leder till en förväntad lättnad, man slipper en påfrestning, tex förhörssituationen. Att det finns långsiktiga påfrestningar som tex fängelsestraff kanske man vet, men det är mindre viktigt när man fattar sitt beslut att erkänna.

Studien är en del i The Innocence project, som går ut på att hjälpa personer som felaktigt dömts för brott som DNA-bevis senare visat att de inte begått. I många fall har personerna i projektet erkänt under tvång, och studien försöker genom experiment visa vad det kan ha berott på.

17 februari 2011

I’m too tired to argue with myself


Min studietid i USA ägnades i stort åt att åka med andra. Bussar, taxi, kompisar och en och annan saferide. Riktigt förvånad blev jag första gången min kompis gjorde en högersväng mot rött, tills jag förstod att det är tillåtet i vissa korsningar i USA, och att väjningsplikten då tar över. Right on red, står det på skylten i dom korsningarna.
Om jag inte åkte med andra cyklade jag. Kansas är platt som den präriestat det är, men campus för University of Kansas i Lawrence ligger på den enda kulle man kan se på flera mils håll, mount Oread. Skulle man mellan stan och min lägenhet kunde man åka upp och ner för berget, eller runt. Massachusetts street till 17th, via Sunnyside, förbi Allen Field House och in på gården på west 15th street.
Min nostalgiska transportfokuserade återblick beror på att jag läst att forskare vid University of Kansas studerat hur förare beter sig om om dom har andra saker för sig än att köra.

Det är farligt att köra, föraren måste kunna reagera snabbt och uppmärksamma problem hela tiden under körningen. Men när man kört ett tag är man mindre uppmärksam, och reagerar långsammare, enligt forskarna på grund av att hjärnan slutar anstränga sig. Men genom att aktivera den, till exempel genom att prata i telefon eller lyssna på radion, så ökas möjligheten att föraren kan agera nog snabbt och vara nog uppmärksam.

Så samtidigt som det är farligt att avleda sin uppmärksamhet genom att tex tala i telefon så är det farligt att bli för van med bilkörningen, så van att hjärnan blir lat.

Saferide någon?

16 februari 2011

I wanted to hold the line


Viskleken förändrar en enkel mening till något obegripligt, spännande eller helt enkelt meningslöst. Här kan du hitta en video som visar hur en visuell visklek kan se ut.

Det är ett försök att få 500 personer att var och en rita av föregående persons raka streck. Men strecket är bara rakt i några få avritningar. Sen går det fort åt helt andra håll.

Texten som hör till handlar om hur videon kan ses som en grafisk representation av hur evolution fungerar, där mutationer och felkopierade celler ger ett helt nytt resultat jämfört med förebilden.

14 februari 2011

You´re my valentine

Jag vet inte, men en del studier känns mer förutsägbara än andra.
Här har man jämfört mer än 150 studier om hur personer mår om dom är eller inte är i ett förhållande.

Jag har skrivit om det förut. Män mår bättre, kvinnor lika bra eller sämre, om dom är i par jämfört med att vara singel. Och om hur antalet vigslar ökar under ekonomiska samhällskriser.

I den nya texten drar man också slutsatser om skilsmässor. Det är ohälsosamt, rent av livsfarligt, och skribentens poäng är att det är i alla fall en fördel med singelskapet - man slipper hälsoriskerna skilsmässa för med sig. Å det är ju en poäng.

7 februari 2011

Dreaming while you sleep

Det här med sömn är inte så enkelt.
Av 6000 som svarade på en undersökning i Storbritannien om sina sömnvanor hade 2/3-delar stora sömnproblem. Nu finns det en brist i urvalet som gör att extra många av de som upplever sömnproblem svarat, men det finns fler rapporter som visar att sömnproblemen ökat, i Storbritannien och i Sverige.

Från 40-årsåldern ökar problemen, och allt fler sover sämre, vilket kan bero på att sömnproblem anrikas. Om man har problem länge blir dom svårare och dessutom mer komplicerade att rätta till. De som är över 60 och har sömnproblem använder också mest mediciner mot sina sömnstörningar enligt undersökningen.

Eftersom det här är en potentiellt stor marknad för läkemedelstillverkarna finns det också mycket forskning kring mediciner. Kanske kan kognitiv terapi också hjälpa, särskilt om det är insomningen som är problematisk.

6 februari 2011

Just hanging out in deeper space

Under namnet Stereo har Nasa skickat iväg två identiska farkoster, flygande observatorier, som just nu rör sig runt solen och kan ta heltäckande 3D bilder av solen.En sak man upptäckt är att solen är arg. Eller kanske inte arg, men den är väldigt explosiv. Den skickar iväg enorma urladdningar, laddade partiklar som kan störa elektronik här på jorden. Observatorierna matar iväg realtidsbilder från hela solens yta så att man kan se vad som händer på solens yta när partiklarna frigörs. Att se helheten gör solen möjlig att förstå.

"You can't really look at a little bit of the sun and hope to understand how it works, any more than you can look at a little bit of the brain and know how it works. You need the big picture," säger en brittisk forskare med ansvar för några av kamerorna ombord. Det stämmer väl för en del annat också.

Ni kan också läsa om upptäckterna här, hos the Guardian.

Money changes everything

För lite mer än ett år sedan ändrade amerikanska motsvarigheten till Socialstyrelsen sina rekommendationer om mammografiundersökningar. Man skulla börja screena senare, och med större intervaller. Detta trots att bröstcancer är den näst vanligaste medicinska dödsorsaken bland amerikanska kvinnor. Orsakerna är till stor del ekonomiska, i och med privatiseringen har kostnaden för amerikansk sjukvård ökat, men det finns också en medicinsk orsak. Är du ung är det svårare att se tumörer genom en mammografiundersökning, andra metoder är mer effektiva.Men ändringen i rekommendationen får nu kritik, den var för omfattande och åldern höjdes för högt. Även kvinnor som skulle ha nytta av mammografi stängs nu ute. American cancer association hör till de tyngsta kritikerna och i väntan på att nya studier bekräftar kritiken står myndigheterna fast vid sina nya rekommendationer. Och kvinnor dör.

5 februari 2011

I started a joke

Okej, det här är bara för roligt. I förra inlägget skrev jag om fotbollsspelare i NFL som har ont. Nu har NY Times skrivit om publik som har ont.

Det kallas för F.A.N - Football Attention Neurosis. Jag gillar att även NYT kan roa sig med humoristiska texter så här dagen innan Super Bowl går av stapeln:

In the final minutes of the game, be forewarned: Many patients will move beyond the reach of therapy.


Kul engelsk text om hur svårt det är att vara sportintresserad.

Bloggarkiv