14 mars 2011

It's a life of surprises, it's no help growing older or wiser


Jag gör helt fel. Okej, kanske ingen överraskning, men ändå - nu har jag fått det bekräftat. Det är forskare vid University of California som undersökt hur man bör leva för att förlänga sin livstid maximalt. Och deras studier visar att det inte är det som man kan tro som gör att man lever länge.

Ett lätt och humoristiskt sinnelag, med positiv syn på livet, var verkligen ingen garanti för att man ska leva länge, snarare tvärtom. Det var de som levde mest försiktigt, begränsat nästan, som levde längst. Och det är redan i barndomen som grunden läggs för långt liv. Man ska börja skolan sent, lära sig att inte ta risker, leka mycket och ha många vänner när man är barn. Att skapa sociala kontakter med andra människor är mycket viktigare än att ha husdjur, om man vill leva längre. Är man man ska man vara gift, som kvinna spelar det mindre roll, något jag skrivit om tidigare.

Man ska dessutom oroa sig. Det är en viktig faktor för långt liv. Oroa sig och arbeta hårt. Nåväl, vem vill leva länge?

Bloggarkiv