15 december 2009

Cause they can smell the weak ones

Om du är mobbad i skolan finns det en stor risk att du också trakasseras hemma. Det visar resultatet av brittisk forskning kring trakasserier i hemmet. Särskilt utsatta är yngre bröder, som hemma ofta är offer för äldre syskons aggressivitet och som också blir offer i skolan för andra elevers angrepp.

Forskningen visar på att barn som mobbar sina syskon också tar med sig det beteendet till skolan, och blir mobbare där.
It is not possible to tell from our study which behaviour comes first, but it is likely that if children behave in a certain way at home, bullying a sibling for instance, if this behaviour goes unchecked they may take this behaviour into school.
Det finns alltså skäl att undersöka även hemsituationen för både gärningsmän och offer i mobbningssituationer.

Skillnaden som man upptäckte mellan flickor och pojkar visar också att när äldre pojkar trakasserar yngre syskon för att etablera och behålla en dominant position i familjen så handlar det för flickor snarare om en brist i sociala kontakter inom familjen som leder till trakasserierna. Flickorna känner sig inte som en del i familjen och försöker etablera en plats genom att mobba sina syskon.

Bloggarkiv