28 september 2009

I´m gonna use every trick in the book

Why women have sex - det är den tankeväckande rubriken på en artikel i The Guardian. Det är ett referat av en ny bok med just den titeln, skriven av två psykiatriker, som beskriver dom exakt 237 skäl som finns till att kvinnor har sex.
women have sex for physical, emotional and material reasons; to boost their self-esteem, to keep their lovers, or because they are raped or coerced.
Och det är riktigt bred samling skäl. Man har intervjuat över tusen kvinnor om motiv till att ha sex, och i korthet samlat orsakerna i två grupper: genetiska fördelar och materiella fördelar.

Genetiska fördelar handlar om att få rätt genetisk kombination för att få friska och framgångsrika barn, ur ett evolutionärt perspektiv.

Materiella fördelar handlar om att se till att samma barn får alla fördelar som krävs, mat och skydd, för att växa upp och föra generna vidare.

Sen finns det andra, som den här:
Women use sex to cure their migraines. This is explained by the release of endormorphins during sex – they are a pain reliever.

Älskling, jag har huvudvärk - fick där en helt ny innebörd.

24 september 2009

I´m a hiphopper, yes I am
Ville bara dela med mig av hösthopparen som jag sprang in i idag. Han satt där, cool som få, med shades, huvtröja och bylsiga jeans. Eller - nä.

18 september 2009

Life can be complete on the sunny side of the street

Efter att ha skrivit om nyttan med zink i maten såg jag den här texten, om nyttan av zink i bilen.

Syre, vatten och zink samlas i batterier som kan driva en bil i 30 mil, till en lägre kostnad och högre säkerhet än motsvarande sträcka på lithiumbatterier. Och dessutom är zinkbatterier bättre på att lagra elektricitet.

Dessutom är zink intressant för att lagra även andra typer av energi:
Researchers at the Paul Scherrer Institut have looked at ways to use zinc as a way to store heat at solar thermal power plants.


Och när batteriet brunnit ut kan man återanvända zinken som då blivit zinkoxid, och ladda om med hjälp av solkraft.

Walking in my shoes


Mina är sannerligen inga förebilder, men Ian, han vet hur en sko ska snöras. Jag är lite sugen på att pröva knotted lacing.
Vilken tänker du prova?
Om du dessutom misstänker att du kommer att befinna dig långt från en mer traditionell dator när behovet av den rätta och mest perfekta snörningen infinner sig så har Ian tänkt på det, och har en iPhone app.

17 september 2009

(Z)ink to the bottom

Vi människor behöver en massa olika ämnen för att må bra. En hel del av dom kan vi inte skapa, utan måste få tillgång till på andra sätt. Oftast genom att vi äter eller dricker något som innehåller ämnet, och genom att kroppen sen bearbetar det så att ämnet får tillgång till våra system.

Men ju mer avancerad vår mat blir, ju mer förproducerad, behandlad och förfinad, ju svårare är det för kroppen att hantera. Vi kan stoppa i oss stora mängder mat, men i slutändan vara undernärda. En ny forskningsrapport visar att så många som två miljarder människor i världen har brist på ett sånt ämne som vi ska få i oss genom maten, zink.

Zink är en mineral som vi inte kan få tag på på nåt annat sätt, vi måste äta den, och den finns i biffkött, i skaldjur och i grönsaker , men där är den ofta så hårt bunden att kroppen inte klarar av att tillgodogöra sig den. Zink påverkar kroppens läkekraft, och kan dessutom påverka cellernas möjlighet att fungera optimalt.

However, studies have shown that zinc is essential to protecting against oxidative stress and helping DNA repair – meaning that in the face of zinc deficiency, the body's ability to repair genetic damage may be decreasing even as the amount of damage is going up.

Den nya studien visar dessutom att brist på zink, även bara en liten brist, inte bara ökar risken för prostatacancer, ett tidigare etablerat förhållande, utan även andra cancerformer som bröst-, hals- och luftvägscancer. Var tionde svensk har sannolikt brist på zink, men trots att riskerna är påtagliga att den bristen leder till hälsoproblem så finns det inget protokoll för att testa zink, inte ens hos äldre som på grund av bristande förmåga att ta upp zink i kombination med sämre diet ofta lider av konsekvenser av zinkbrist. I den gruppen har ofta varannan person zinkbrist.

Nu ska man inte heller stoppa i sig massvis med zink, det kan skapa problem med andra viktiga mineraler som järn och koppar, som vi också behöver och som kroppen får svårare att tillgodogöra sig om zinknivåerna är för höga. Upp till 40mg per dygn, och minst 8 mg per dygn för kvinnor och 11 mg för män, en låg nivå som, med en varierad kost, går att uppnå även utan en massa dyra vitaminpiller.

Every breath you take

Att en influensa blir dödlig beror på kombinationen av virusets egenskaper och de smittades egenskaper. Samma virus som gör dig snuvig får mina lungor att sluta fungera.

A(H1N1) sabbar lungorna, som slutar ta upp syre vilket får dina organ att först sluta fungera och, om syrebristen pågår för länge, dö. Två av tre som drabbas av den svåra varianten av influensan riskerar att avlida när lungorna angrips, och botemedlet är i sig en mycket stor risk. Att läggas i respirator, som ofta är de mindre sjukhusens enda alternativ, är en tuff behandling som skadar de redan hårt ansträngda lungorna.

Nu experimenterar man med ett annat sätt att "andas." Istället för att tvinga de sjuka lungorna att fortsätta syresätta kroppen tar man över jobbet. Kort kan man säga att man leder blodet ut ur kroppen genom en maskin som sprutar in syre i blodet innan det skickas in i kroppen igen. Man ser också till att ta bort koldioxiden. Det här är vad som brukar kallas för en "konstgjord lunga."

Det här en dyr metod, ungeför dubbelt så dyr som konventionella respiratorbehandlingar, och finns bara på de allra största, svenska universitetssjukhusen. ECMO-behandlingen som den kallas för har använts på svenska patienter som drabbats av den nya influensan, och har visat lika goda resultat som den studie som nu publicerats i Lancet från sjukhuset i Glenfield i England.

Där har man observerat att över 70 procent av patienterna som behandlats med ECMO-maskinerna klarat sig utan bestående med men att bara 40 procent av patienterna som behandlats med konventionell teknik klarat sig lika bra. Samma siffror visar svenska studier, i alla fall för vuxna patienter.

You can´t get back what you´ve erased

The Guardian skriver om en ny forskningsrapport om hur en abort påverkar möjligheten till framtida graviditeter hos kvinnan.

Det är en grupp forskare i Kanada som jämfört en stor mängd data ur flera olika undersökningar, och kommit fram till att det finns dels en ökad risk för lägre födelsevikt för barn i efterföljande graviditeter och ökad risk för för tidig födsel.

Det här är naturligtvis perfekt ammunition för abortmotståndare världen över. Här kan dom hitta underlag för sina hot om att aborter är farliga, att kvinnorna riskerar sina framtida barns liv osv osv. Men det är inte vad forskarna bakom sammanställningen vill att den ska användas till.

The most likely (reason) is physical damage to the cervix caused by older methods of abortion.


Istället vill man både skapa ett underlag för att kunna påverka den vård som kvinnor som väljer abort får, där metoderna bör moderniseras och anpassas så att man inte får de här ovälkomna effekterna, dels se till att informationen om att de metoder som idag används har effekter som kan vara mindre bra, och att det inte är till kvinnornas nackdel att vara välinformerade.

Jag håller med. Ju mer man vet desto lättare blir besluten, och i sammanhang där besluten är så svåra som här behövs all hjälp som går att få.

4 september 2009

Who knows what we're missingDet är svårt för mig att inbilla mig hur det skulle vara att vara blind. Jag kan binda för ögonen och stappla runt i något försök att jämföra, men vet att det verkligen inte är så det är. Hur det är vet jag inte, men att det inte är samma sak är självklart.

Jag vet inte heller om det inom synskadadegruppen är samma häftiga debatt som bland de hörselskadade när det gäller olika metoder att förminska/bota synskadan. Sannolikt inte, eftersom det inte finns en lika beprövad metod för blinda som cochleaimplantanten för döva.

Men nu visar forskare upp flera metoder för att ersätta synen. Engelska The Guardian skriver om ett sätt att använda tungan för att ta emot signaler från omgivningen. En kamera i ett par glasögon skickar signaler av området som den "ser" till tungan, som är mycket känslig för svaga elektriska impulser. Läs mer på företagets hemsida. Forskningen är ännu ett exempel på framsteg som orsakats av krigsrelaterade skador, där försvarsmakten har en fet plånbok för den här sortens forskning, den första engelsman som ska få prova är en soldat.

På en konferens i England, Human Computer Interaction Conference, har man också visat upp ett annat sätt att "se" sin omgivning. Idéen är liknande, små stötar ger dig en uppfattning om din omvärld, och med övning kan du lära dig känna igen signalerna och vad de visar.

Det är inget nytt forskningsområde, men kanske börjar nu kombinationen mycket datakraft i liten förpackning bli intressant för en hel mängd olika hjälpmedel/botemedel? Kvar finns frågan, vill man se vad man kanske annars missar eller ser man mer som blind?

Bloggarkiv