1 juli 2009

Got an army on the battlefield


Efter 1991 minskade antalet aktiva konflikter i världen under 12 år i rad, men de senaste fem åren har antalet återigen ökat. Det är Uppsala konfliktdataprogram som publicerar årets översikt av väpnade konflikter i världen.

Man har studerat antalet konflikter sedan 1946, och reagerar nu på en ny trend. Istället för färre blir det fler konflikter. Värst är det i Afrika, där det 2005 pågick sju väpnade konflikter men nu räknar man 12 konflikter till statistiken. Av alla som lever som flyktingar i världen finns en tredjedel i något afrikanskt land, enligt UNHCR.

Dataprogrammet räknar alla inomstatliga konflikter där minst 25 individer dött på grund av våld orsakat av strider mellan de parter som ingår i konflikten. De allra flesta exempel som finns i Afrika har ett betydligt större dödstal, eftersom de ofta är mycket långvariga konflikter.

Ta en titt på deras interaktiva konfliktkarta. Vissa länder har varit röda alldeles för länge.

Bloggarkiv