15 april 2009

I´m not going down on my knees begging you to adore me

Tidningar och magasin fylls just nu av goda råd hur man ska höja sin lön. Jag är mer intresserad av hur man ska göra för att höja sitt värde.

´Cause you´re worth it, säger reklamen. Vad är detta it som jag är värd? Jag tror inte man menar detta:
”Människovärde: Värde som tänkande och kännande varelse vilket utgör grunden för människans naturliga rättigheter.” SAOL

Åsa och Erik har skapat en scenföreställning kring människovärde, som på olika sätt tar upp vad vi är värda, vem som bestämmer värdet och vad - om något - man kan göra åt saken.

En intressant detalj, som dom har med i föreställningen och också länkar till på sin hemsida, är att kvinnor får högre lön som singlar medan män får högre lön som gifta.

Jag tar det igen: Kvinnor får högre lön som singlar än gifta, och män får högre lön som gifta än som singlar. Läs själva SACOs undersökning.
Vilka förutfattade meningar ligger bakom detta? Och vilket intressant problem det skapar, då lönetörstande män gör allt som står i deras makt för att locka någon att gifta sig med dom medan kvinnorna med tanke på den finansiella risken tackar nej. När sedan annan forskning visar att just män värderar lönen högre ur statussynpunkt än vad kvinnor gör kanske orsaken till att det ändå genomförs giftermål framträder lite tydligare.

Bloggarkiv