19 juni 2009

From now on you can forget about the fucking ballet

And these children that you spit on as they try to change their worlds, they are immune to your consultations, they're quite aware of what they're going through.

Visst har du också sett dom. Barnen som far illa. Föräldrarna som inte orkar, inte klarar av, som aldrig fått rätt redskap eller kunskap. Och dom blir allt fler, antalet anmälda misshandelsfall där offret är under 14 år har ökat från 21 stycken/100 000 invånare 1988 till 114 stycken/100 000 invånare 2008. Det är en femdubbling på 20 år. Man kan jämföra med alla misshandelsfall, som bara dubblats en gång på samma period. Våld mot barn under 14 år är nu vart tionde misshandelsfall.

Sedan 1990 har Sverige lovat följa FNs barnkonvention, som säger att barn ska få vara trygga, och att barn ska få hjälp när dom inte är trygga hemma. Samtidigt rapporterar barnombudsmannen att kommun efter kommun skär ner på stödet till skolorna och barnomsorgen, som måste vara första frontlinjen när det gäller att upptäcka barn som har det svårt.

Barn lär sig fort att dölja sitt hemliv, att följa en sorts regler hemma och en annan på skolan eller på förskolan. Ett barns hela existens går ut på att anpassa, lära in, studera beteenden och regler för att göra sin egen bedömning och skapa sitt egen beteende. Om ingen har tid att se dom länge nog, väl nog, så ökar risken att barnens trygghet undermineras utan att det upptäcks.

Bry dig. Bry dig även om det känns som om du klampar in på någon vuxen persons integritet. Bry dig om barnen i din närhet och agera. Se dom, gör ditt jobb som vuxen och ge dom trygghet. Du kan vara den sista chansen som dom får.

Bloggarkiv