17 december 2009

And I get lonely, but I ain´t that lonely yet


Vill du gärna vara för dig själv eller blir du ledsen och stressad av ensamhet? Jag trivs med att vara själv, men det är nog för att jag ibland inte är det. Jag kan välja. Det kan inte alla.

Att må dåligt av att vara ensam är faktiskt skadligt. Det skriver John Cacioppo i sin nya bok Loneliness. Cacioppo är neuroforskare, och har studerat vilken effekt upplevelsen av att vara ensam har på kroppen.

Han jämför till exempel att sitta ensam på en fredag kväll med att bränna sig på stekfett som sprätter, det får dig att agera - socialisera dig/dra undan handen. Det är inte någon stor skada. Men kontinuerlig, ofrivillig ensamhet är som en kronisk sjukdom, den leder till högre nivåer av stress, höjt blodtryck, till och med demens.

25 procent av den svenska befolkningen levde i ensamhushåll 2006, enligt SCB är det sannolikt fler idag. Det är den grupp som haft den sämsta ekonomiska tillväxten under det senaste decenniet, om man jämför med ensamstående med barn, sammanboende med barn och sammanboende utan barn. 60 procent av gruppen med sämst inkomster är ensamstående, vilket kan förklaras av att ungdomar är de som har sämst ekonomi, och de bor ofta ensamma.

Över julen kommer var femte amerikan och tre av fem engelsmän +55 år att vara ensamma, i Sverige är det också runt var femte person som firar jul ensam, och det är ungefär dubbelt så många män som kvinnor är ensamma över jul.

Vad ska man göra då, om man vantrivs med att vara själv? Ja, Cacioppo har ett tips:
help others through charity work, or cook for acquaintances. "When you're lonely you feel you could just eat other people," he says. "But the trick is to feed them."

Bloggarkiv