18 november 2009

Thank you for the music
Jag har en kollega som promenerar till jobbet med musik i öronen. En tant med hund kan skrämma slag på henne då, där hon går inlindad i sin musik. Så det känns skönt att veta att hon faktiskt löper mindre risk att råka ut för en olycka än dom som går och pratar i telefon.

Det är i alla fall vad två nya rapporter från University of Illinois påstår:
The studies, in which participants crossed a virtual street while talking on the phone or listening to music, found that the music-listeners were able to navigate traffic as well as the average unencumbered pedestrian. Users of hands-free cell phones, however, took longer to cross the same street under the same conditions and were more likely to get run over.

Musik gör att du lever längre. Skönt.

Walk like a man

Jag har skrivit tidigare om malaria och kampen mot den.
Det finns också fler sätt att ta död på myggen, som det intressanta sätt Science Daily beskriver; SIT. Man släpper ut hanmygg som man gjort sterila, men som fortfarande är sexuellt aktiva. En honmygga parar sig bara en gång, och om det då är med en steril hane blir det inga små bebismygg. Vips har man minskat mängden nya mygg med 150 stycken. Släpper man då ut 1000 sterlia hanar blir det 150 000 färre mygg än annars.

Fördelen med denna metod, jämfört med att använda gifter, är att effekten ökar för varje generation. Om man dödar mygg med kemikalier dör bara dom mygg som kommer i kontakt med giftet. Den här metoden förhindrar att det ens blir några mygg man sedan måste döda.

Metoden fungerar också på andra insekter som har samma beteende som mygg, och innebär ingen yttre påverkan på övrig miljö. Tillsammans med myggnät, visst bruk av kemiska medel-i första hand inomhus, och kontroll av myggens möjlighet att föröka sig, till exempel genom att undanröja lämpliga miljöer med stillastående vatten, skulle SIT kunna vara ännu ett effektivt sätt att försöka få malaria, dengue feber och west nile-virus under kontroll. Det innebär en omedelbar förbättring i livskvalitet får miljoner människor i världens fattigaste regioner.

Bloggarkiv