22 april 2009

Their moves are slow but soon you'll know


Myror är bra på att hitta hem. Både rent geografiskt, som jag skrivit om tidgare, men även när det gäller kvalitet.

I ett försök där myror fick möjlighet att antingen flytta in i ett närbeläget bo, som höll lägre kvalitet, eller ett bo längre bort av hög kvalitet så valde majoriteten att flytta till det bättre boet och 41% valde dessutom att flytta igen, om dom redan hade flyttat in i boet av lägre kvalitet.

Man följde myrornas flytt genom att montera små radiosändare på dom, kolla bilden här.

En intressant detalj är att myror som flyttat till boet med högre kvalitet nästan omedelbart antingen slutade söka efter andra bon eller att de började rekrytera nya myror till sitt bättre bo, medan myror som flyttat in i det sämre boet fortsatte söka efter ett annat boende. Kanske bevis för att sociala insekter instinktivt begriper att det kan finnas något bättre, där ute? Ja, enligt forskarna i alla fall bevis på att myror i grunden är bättre på att analysera information för att kunna fatta korrekta beslut om när det är värt att röra på sig.

Bloggarkiv