13 april 2009

Walk the streets for money - you don´t care if it´s wrong or right

Det låter nästan som fördomarna om det amerikanska dejt-systemet; mannen betalar och kvinnan "ställer upp". Men denna version av bytt, bytt kommer aldrig igen handlar om chimpanser på Elfenbenskusten som gör affärer av sex, där hanarna bidrar med mat och honorna med möjlighet till fortplantning.

Forskare vid Max Planck-institutet i München studerade vad som hände i en flock chimpanser under en period av tre år, då gruppen observerades i runt 3000 timmar. Hanar som under en längre period, och inte bara när honorna var fertila, delade med sig av mat till en hona fick mer än dubbelt så många tillfällen till fortplantning som hanar som inte delade med sig.

BBC skrev en text om detta, här hittar du gruppens egen text.

Forskarna menar att det här, i grupper där honor kan välja vem de parar sig med, är bevis för ett beteende där hanar som sociologiskt planerar för framtida parningstillfällen genom att dela med sig av mat även till honor som inte är fertila just då får fördelar genom bättre chanser till fortplantning när det väl är dags.

Forskarna menar också att detta kan överföras till mänskliga kulturer som baseras på jägare/samlare-beteende, eftersom männen då har möjlighet att stötta kvinnor som inte deltar i tex jakt med extra mat, dvs extra kalorier, utan att kvinnorna utsätts för riskerna i samband med jakten, vilket ökar chanserna att just dessa kvinnor kan bära fram barn/avkomma som är friska och dessutom gör kvinnan mer välvillig till just denne man.

Men finns det någon koppling till vårt jämställda svenska samhälle? Fungerar vår moderna kultur likadant? Nog för att chimpanserna är våra släktingar, men är vi psykosociala släktingar också? Är det större chans att en man som är schysst, som ger en kvinna materiella fördelar och ser till att hon har det bra, får möjlighet till flera barn med henne än en snål typ? Nu lever de flesta av oss inte i grupper där parningen sker på samma sätt som i en flock chimpanser, men den sexuella revolutionen har onekligen gjort möjligheten till friare relationer större nu än tidigare. Och handen på hjärtat, nog sjutton skaffade jag hellre barn med en generös och omtänksam kille. Är det därför det heter monkey business?

Bloggarkiv