14 november 2009

Oh velocity girl-What makes you go so fast?


Elitidrottare har bättre sexuell funktion än icke idrottande kvinnor. Det vet man efter att ha mätt 25 kvinnors vaginala blodkärl. Forskningen genomfördes vid Ankaras Hacettepe University och Faith Universitys medicinska fakultet. Teorin som forskarna för fram är att bättre allmänfysik även påverkar sexuell funktion.
Men det fanns ett undantag, som jag tycker är intressant. Det var ingen skillnad i intresset för sex mellan elitidrottande kvinnor och de övriga som deltog i studien. Båda grupperna var lika intresserade, eller i vissa fall, ointresserade, och det fanns ingen skillnad som kunde förklaras med personernas sportande.

I samma tidskrift beskriver man också hur kvinnor som ägnat sig åt yoga i 12 veckor rapporterade en ökning av sin sexuella tillfredsställelse inom i stort sett alla områden, alltså lust, upphetsning, orgasm, känsla av tillfredsställelse och minskad smärta. Särskilt stor var förbättringen för kvinnor över 45 års ålder.

Jag börjar ana att min framtid kommer att innehålla en hel del idrottande. Det verkar ju klokt på så många sätt.

Bloggarkiv