18 december 2009

Old in just one day


Nästa år fyller jag jämnt. 40 år - på väg in i medelåldern, eller kanske redan där?
Jag har i alla fall inte drabbats av någon 40-års noja än, bland annat tack vare roligheter som den här, som jag skrev om redan i februari.

Och på samma tema:
Ju mer/bättre sex kvinnor har efter 40 desto bättre mår dom. Det är en fråga om friskvård.

Och om man tänker på saken, det är inte så illa nuförtiden att bli 40. Annat var det förr i världen.

17 december 2009

And I get lonely, but I ain´t that lonely yet


Vill du gärna vara för dig själv eller blir du ledsen och stressad av ensamhet? Jag trivs med att vara själv, men det är nog för att jag ibland inte är det. Jag kan välja. Det kan inte alla.

Att må dåligt av att vara ensam är faktiskt skadligt. Det skriver John Cacioppo i sin nya bok Loneliness. Cacioppo är neuroforskare, och har studerat vilken effekt upplevelsen av att vara ensam har på kroppen.

Han jämför till exempel att sitta ensam på en fredag kväll med att bränna sig på stekfett som sprätter, det får dig att agera - socialisera dig/dra undan handen. Det är inte någon stor skada. Men kontinuerlig, ofrivillig ensamhet är som en kronisk sjukdom, den leder till högre nivåer av stress, höjt blodtryck, till och med demens.

25 procent av den svenska befolkningen levde i ensamhushåll 2006, enligt SCB är det sannolikt fler idag. Det är den grupp som haft den sämsta ekonomiska tillväxten under det senaste decenniet, om man jämför med ensamstående med barn, sammanboende med barn och sammanboende utan barn. 60 procent av gruppen med sämst inkomster är ensamstående, vilket kan förklaras av att ungdomar är de som har sämst ekonomi, och de bor ofta ensamma.

Över julen kommer var femte amerikan och tre av fem engelsmän +55 år att vara ensamma, i Sverige är det också runt var femte person som firar jul ensam, och det är ungefär dubbelt så många män som kvinnor är ensamma över jul.

Vad ska man göra då, om man vantrivs med att vara själv? Ja, Cacioppo har ett tips:
help others through charity work, or cook for acquaintances. "When you're lonely you feel you could just eat other people," he says. "But the trick is to feed them."

16 december 2009

Red red wine it´s up to you


Det finns vissa nyheter jag gillar. Den här får träff på en hel del av det som gör mig extra förtjust.

Kvinnor får bättre sexliv om dom regelbundet dricker en mindre mängd rött vin.

Det är forskare vid universitetet i Florens som i en grupp med kvinnor mellan 18 och 50 år jämfört nykterister med dom som dricker 1-2 glas per dag och dom som dricker mer ofta och större mängder.

Man mätte lust, sexuell funktion och tillfredsställelse genom individuella enkäter. Gruppen som drack 1-2 glas rött vin per dag hade signifikant högre resultat i samtliga mätningar än båda dom andra grupperna. Det är ju en rätt spännande slutsats, som inte kan sägas vara etablerad vetenskap riktigt än, det är bara en mätning som gjorts, men resultaten är intressanta.

Det kan ju också röra sig om den omvända orsak-verkan relationen, att kvinnor som upplever större sexuell tillfredsställelse oftare konsumerar måttliga mängder alkohol än andra kvinnor. En annan teori är att dom polyfenoler som finns i rött vin påverkar blodkärlens väggar, vilket leder till bättre blodgenomströmning som i sin tur påverkar dom sexuella funktionerna positivt.

Och lika glad som jag är över den här forskningen är jag ledsen över att jag själv inte dricker rödvin.

15 december 2009

Cause they can smell the weak ones

Om du är mobbad i skolan finns det en stor risk att du också trakasseras hemma. Det visar resultatet av brittisk forskning kring trakasserier i hemmet. Särskilt utsatta är yngre bröder, som hemma ofta är offer för äldre syskons aggressivitet och som också blir offer i skolan för andra elevers angrepp.

Forskningen visar på att barn som mobbar sina syskon också tar med sig det beteendet till skolan, och blir mobbare där.
It is not possible to tell from our study which behaviour comes first, but it is likely that if children behave in a certain way at home, bullying a sibling for instance, if this behaviour goes unchecked they may take this behaviour into school.
Det finns alltså skäl att undersöka även hemsituationen för både gärningsmän och offer i mobbningssituationer.

Skillnaden som man upptäckte mellan flickor och pojkar visar också att när äldre pojkar trakasserar yngre syskon för att etablera och behålla en dominant position i familjen så handlar det för flickor snarare om en brist i sociala kontakter inom familjen som leder till trakasserierna. Flickorna känner sig inte som en del i familjen och försöker etablera en plats genom att mobba sina syskon.

14 december 2009

So this is the new year-I don´t feel any different

Var femte besökare här stannar längre än 5 minuter på sidan.
Jag vet inte om jag bör se det som ett tecken på att mina texter är obegripliga och tar tid att förstå, eller vad.

Men jag hoppas hursomhelst på lite hjälp:

Vad ska jag ägna inläggen åt 2010?

Saved in time


På Sundsvalls sjukhus har man inte råd att installera en digital röntgenapparat för bröstcancerscreening. Istället använder man fortfarande film, en omständlig metod som har större felmarginal och som kräver ett större tryck på bröstet när bilden ska tas, alltså mer obehagligt för kvinnan.
Det är trist, särskilt som det nu finns nya metoder för att genomföra mammografier i 3D, där fler anomalier upptäcks och överlevnadschanserna ökar. Men inte i Sundsvall.

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor och den näst vanligaste bland hela befolkningen, efter prostatacancer. runt 7000 kvinnor diagnosticeras varje år. Möjligheten att bli frisk hänger helt och hållet ihop med när sjukdomen upptäcks, tidig upptäckt och behandling ökar chanserna att överleva.

UPPDATERING:
På grund av brist på pengar kommer Kalifornien att höja åldern för när låginkomsttagare får göra mammografiundersökningar. Idag är det 40 år, nästa år ska man ha fyllt 50 innan man får en kostnadsfri bröstundersökning. Känns inte särskilt modernt.

Say what you want about me


Det syns på dig vem du är.
Det påstår i alla fall fyra forskare som låtit försökspersoner titta på bilder av personer dom inte känner och sedan bett dom beskriva den avbildades personlighet. Deras svar jämfördes sen med svaren från dom avbildade och deras vänner.

Om du är ensam, stolt, öppen eller självsäker så syns det, till och med på ett foto, och forskarna menar att det visar att vi kan få mer information om varandra än tidigare trott, bara genom vårt utseende.

Vad säger din bild om dig?

13 december 2009

You have killed me


I Ohio avrättades en man med en oprövad metod ur medicinsk synpunkt, enligt mannens advokater.

Kenneth Biros dömdes till döden för mord på en kvinna han träffat i en bar. Han var den första i USA som avrättades med en enda injektion, till skillnad från den kombination av tre droger som tidigare använts. Den nya metoden använder samma medel som man söver djur med i samband med operationer, sodium thiopental, i en dos som är tänkt att döda offret. Om det inte lyckas finns två andra medel tillgängliga för bödeln, som då kan injeceras muskulärt.

Problemet som Biros advokater försökte peka på var att ingen läkare kunde gå i god för att metoden skulle fungera som det var tänkt. Ohios högsta domstol tyckte inte det var skäl nog, så den 8 december avrättades Biro. Det tog 10 minuter innan han dog, då hade fängelsets personal ägnat 30 minuter åt att försöka hitta en ven att använda för injektionen.

Jag tror inte stater har rätt att ta medborgares liv. Jag tror att människans rätt till liv är okränkbart, oavsett skuld och brott. Men om en stat i enlighet med sina lagar beslutar att man har den rätten, och medborgarna i den staten stödjer lagarna, så menar jag att man i alla fall ska ta ansvar för att man använder beprövade metoder, som inte innebär ett utdraget lidande. Ohio, och andra stater som avrättar medborgare, gör fel om dom inte tar detta ansvar.

You can´t call it cheatin cause she reminds me of you...


De senaste dagarna har flera webbsidor haft texter som otrohet. Mymlan skriver en personlig betraktelse, om valet mellan ensamhet, tvåsamhet och flersamhet, och varför man inte ska se otrohet som något banalt. 62 kommentarer visar att ämnet engagerar.

I The Guardian skriver Carole Jahme om trohet ur ett evolutionärt perspektiv. Att vara trogen är ett bevis på att människan utvecklats, vuxit psykologiskt från tidigare "versioner." Jahme menar att påstående om att människan fortfarande lever för att tillfredsställa driften att sprida sina gener genom att skapa så mycket avkomma som möjligt är frånsprunget av evolutionen.

Och för att kunna skilja löfteshållarna mot lögnarna kan du få hjälp av den nya forskningen kring hur hjärnan beter sig när man ger löften man tänker hålla, och inte hålla. Ja, det är lite Minority report över forskningen, och det kan vara halvbesvärligt att ha med en MRI-scanner till kyrkan, så kanske är det tillbaks till utgångspunkten som gäller? Lova inte saker du inte kan hålla.

12 december 2009

Won´t get fooled again


I fjol, tror jag, hade vi ett aprilskämt som handlade om att man skulle få diagnosticera sig själv inom sjukvården. Det var en besparingsåtgärd inom landstinget, och på Mittuniversitetet satt det forskare som hade skapat en maskin för självscanning.

Aprilskämt ifjol - verklighet i år.
Japanska forskare har, i väntan på en befolkning som blir allt äldre och allt sjukare, och en läkarkår som inte kommer att hinna ta hand om dom, byggt ett övervakningssystem som ska hålla koll på patienten och kalla dit läkare när det krävs.

Om dina hjärtslag, blodtryck eller syresätttning försämras kallas läkare dit, och man minskar på onödiga kontroller som görs bara för att säkerställa att inget är fel. Målet är att mätningarna ska göras genom ett armband, som rapporterar in din status till ett centralt system och den första praktiska applikationen kan vara att mäta diabetikers status.

Bloggarkiv