17 september 2009

(Z)ink to the bottom

Vi människor behöver en massa olika ämnen för att må bra. En hel del av dom kan vi inte skapa, utan måste få tillgång till på andra sätt. Oftast genom att vi äter eller dricker något som innehåller ämnet, och genom att kroppen sen bearbetar det så att ämnet får tillgång till våra system.

Men ju mer avancerad vår mat blir, ju mer förproducerad, behandlad och förfinad, ju svårare är det för kroppen att hantera. Vi kan stoppa i oss stora mängder mat, men i slutändan vara undernärda. En ny forskningsrapport visar att så många som två miljarder människor i världen har brist på ett sånt ämne som vi ska få i oss genom maten, zink.

Zink är en mineral som vi inte kan få tag på på nåt annat sätt, vi måste äta den, och den finns i biffkött, i skaldjur och i grönsaker , men där är den ofta så hårt bunden att kroppen inte klarar av att tillgodogöra sig den. Zink påverkar kroppens läkekraft, och kan dessutom påverka cellernas möjlighet att fungera optimalt.

However, studies have shown that zinc is essential to protecting against oxidative stress and helping DNA repair – meaning that in the face of zinc deficiency, the body's ability to repair genetic damage may be decreasing even as the amount of damage is going up.

Den nya studien visar dessutom att brist på zink, även bara en liten brist, inte bara ökar risken för prostatacancer, ett tidigare etablerat förhållande, utan även andra cancerformer som bröst-, hals- och luftvägscancer. Var tionde svensk har sannolikt brist på zink, men trots att riskerna är påtagliga att den bristen leder till hälsoproblem så finns det inget protokoll för att testa zink, inte ens hos äldre som på grund av bristande förmåga att ta upp zink i kombination med sämre diet ofta lider av konsekvenser av zinkbrist. I den gruppen har ofta varannan person zinkbrist.

Nu ska man inte heller stoppa i sig massvis med zink, det kan skapa problem med andra viktiga mineraler som järn och koppar, som vi också behöver och som kroppen får svårare att tillgodogöra sig om zinknivåerna är för höga. Upp till 40mg per dygn, och minst 8 mg per dygn för kvinnor och 11 mg för män, en låg nivå som, med en varierad kost, går att uppnå även utan en massa dyra vitaminpiller.

Every breath you take

Att en influensa blir dödlig beror på kombinationen av virusets egenskaper och de smittades egenskaper. Samma virus som gör dig snuvig får mina lungor att sluta fungera.

A(H1N1) sabbar lungorna, som slutar ta upp syre vilket får dina organ att först sluta fungera och, om syrebristen pågår för länge, dö. Två av tre som drabbas av den svåra varianten av influensan riskerar att avlida när lungorna angrips, och botemedlet är i sig en mycket stor risk. Att läggas i respirator, som ofta är de mindre sjukhusens enda alternativ, är en tuff behandling som skadar de redan hårt ansträngda lungorna.

Nu experimenterar man med ett annat sätt att "andas." Istället för att tvinga de sjuka lungorna att fortsätta syresätta kroppen tar man över jobbet. Kort kan man säga att man leder blodet ut ur kroppen genom en maskin som sprutar in syre i blodet innan det skickas in i kroppen igen. Man ser också till att ta bort koldioxiden. Det här är vad som brukar kallas för en "konstgjord lunga."

Det här en dyr metod, ungeför dubbelt så dyr som konventionella respiratorbehandlingar, och finns bara på de allra största, svenska universitetssjukhusen. ECMO-behandlingen som den kallas för har använts på svenska patienter som drabbats av den nya influensan, och har visat lika goda resultat som den studie som nu publicerats i Lancet från sjukhuset i Glenfield i England.

Där har man observerat att över 70 procent av patienterna som behandlats med ECMO-maskinerna klarat sig utan bestående med men att bara 40 procent av patienterna som behandlats med konventionell teknik klarat sig lika bra. Samma siffror visar svenska studier, i alla fall för vuxna patienter.

You can´t get back what you´ve erased

The Guardian skriver om en ny forskningsrapport om hur en abort påverkar möjligheten till framtida graviditeter hos kvinnan.

Det är en grupp forskare i Kanada som jämfört en stor mängd data ur flera olika undersökningar, och kommit fram till att det finns dels en ökad risk för lägre födelsevikt för barn i efterföljande graviditeter och ökad risk för för tidig födsel.

Det här är naturligtvis perfekt ammunition för abortmotståndare världen över. Här kan dom hitta underlag för sina hot om att aborter är farliga, att kvinnorna riskerar sina framtida barns liv osv osv. Men det är inte vad forskarna bakom sammanställningen vill att den ska användas till.

The most likely (reason) is physical damage to the cervix caused by older methods of abortion.


Istället vill man både skapa ett underlag för att kunna påverka den vård som kvinnor som väljer abort får, där metoderna bör moderniseras och anpassas så att man inte får de här ovälkomna effekterna, dels se till att informationen om att de metoder som idag används har effekter som kan vara mindre bra, och att det inte är till kvinnornas nackdel att vara välinformerade.

Jag håller med. Ju mer man vet desto lättare blir besluten, och i sammanhang där besluten är så svåra som här behövs all hjälp som går att få.

Bloggarkiv