17 juni 2009

He feels his innocence slowly setting with the sunMän som ser på porr och besöker strippklubbar är mer sannolika att försöka kontrollera sin partner genom våld eller hot om våld än män som inte ser på porr eller besöker strippklubbar. Skillnaden är tydlig även när man enbart jämför män som slår. Våldet är mer omfattande och ofta grövre om mannen ser på porr än om mannen inte gör det.
Om mannen dessutom är berusad är risken tre gånger högre att kvinnan blir utsatt för sexuellt våld än om mannen är nykter.

Män som ser mycket på porr får förändrade attityder. De har mer sällan uppfattningen att våldtäktsmän ska dömas till fängelse, uttrycker ett minskat stöd för jämställdhet och har mindre intresse för att förhindra att mindreåriga har tillgång till porr än män som inte ser på porr. Skillnaden uppkommer redan efter ett par timmars tittande.

När staten Hawaii släppte på reglerna för pornografiskt material och blev mer liberala ökade antalet anmälda våldtäkter. När man under en period skärpte reglerna för pornografiskt material minskade antalet våldtäkter, för att sedan öka när man återigen ändrade sig och liberaliserade reglerna för porr.

Analysen av dessa tre exempel? Vad säger du själv?

Bloggarkiv