13 december 2009

You have killed me


I Ohio avrättades en man med en oprövad metod ur medicinsk synpunkt, enligt mannens advokater.

Kenneth Biros dömdes till döden för mord på en kvinna han träffat i en bar. Han var den första i USA som avrättades med en enda injektion, till skillnad från den kombination av tre droger som tidigare använts. Den nya metoden använder samma medel som man söver djur med i samband med operationer, sodium thiopental, i en dos som är tänkt att döda offret. Om det inte lyckas finns två andra medel tillgängliga för bödeln, som då kan injeceras muskulärt.

Problemet som Biros advokater försökte peka på var att ingen läkare kunde gå i god för att metoden skulle fungera som det var tänkt. Ohios högsta domstol tyckte inte det var skäl nog, så den 8 december avrättades Biro. Det tog 10 minuter innan han dog, då hade fängelsets personal ägnat 30 minuter åt att försöka hitta en ven att använda för injektionen.

Jag tror inte stater har rätt att ta medborgares liv. Jag tror att människans rätt till liv är okränkbart, oavsett skuld och brott. Men om en stat i enlighet med sina lagar beslutar att man har den rätten, och medborgarna i den staten stödjer lagarna, så menar jag att man i alla fall ska ta ansvar för att man använder beprövade metoder, som inte innebär ett utdraget lidande. Ohio, och andra stater som avrättar medborgare, gör fel om dom inte tar detta ansvar.

You can´t call it cheatin cause she reminds me of you...


De senaste dagarna har flera webbsidor haft texter som otrohet. Mymlan skriver en personlig betraktelse, om valet mellan ensamhet, tvåsamhet och flersamhet, och varför man inte ska se otrohet som något banalt. 62 kommentarer visar att ämnet engagerar.

I The Guardian skriver Carole Jahme om trohet ur ett evolutionärt perspektiv. Att vara trogen är ett bevis på att människan utvecklats, vuxit psykologiskt från tidigare "versioner." Jahme menar att påstående om att människan fortfarande lever för att tillfredsställa driften att sprida sina gener genom att skapa så mycket avkomma som möjligt är frånsprunget av evolutionen.

Och för att kunna skilja löfteshållarna mot lögnarna kan du få hjälp av den nya forskningen kring hur hjärnan beter sig när man ger löften man tänker hålla, och inte hålla. Ja, det är lite Minority report över forskningen, och det kan vara halvbesvärligt att ha med en MRI-scanner till kyrkan, så kanske är det tillbaks till utgångspunkten som gäller? Lova inte saker du inte kan hålla.

Bloggarkiv