24 mars 2009

A year has passed since I wrote my note


Forensisk lingvistik är en vetenskap där röst eller text används för att identifiera individen som sagt eller skrivit orden. Det är en etablerad del av lingvistiken och används bland annat för att identifiera stalkers och vem som ligger bakom hot.

Det finns också ytterligare ett användningsområde som är spännande. Det är möjligheten att säkerställa att en person verkligen ligger bakom tex ett SMS skickat från personens telefon. Under British science festival presenterades flera konkreta brottsutredningar då analys av SMS visat att en misstänkt mördare var den som egentligen låg bakom det som skickats från offrets telefon, och att det gjorts efter att offret redan avlidit.

Tim Grant, forskare vid Aston University i Birmingham, anlitas ofta av både åklagare och försvarare för att analysera texter. Han menar att sms-formen som sådan inbjuder till ett friare språkbruk och när man leker med ord, stil, grammatik så blir varje persons stil individuell och signifikant för personens stil, språk och läggning. Lokala dialektala ord placerar dig geografiskt, slangord placerar dig i en ålderskategori, ämnesvalet och meningen bakom meddelandet visar om du är man eller kvinna.

Ibland används metoden för att efterforska avsändare bakom hotbrev. Genom att koppla ihop sociologi och lingvistik kan en anonym text få en upphovsman, i alla fall en sannolik upphovsman.

"In these kinds of communication it is relatively easy to be, or at least feel, anonymous," (Tim Grant) said. "New technologies have created an anti-social phenomenon of mass anonymity, and the ability to identify the writer can only be beneficial for society." Läs mer här.

Jag vet inte om jag håller med - att det alltid gagnar samhället att anonyma avsändare identifieras. Det finns något väldigt hjärtevärmande i att läsa en anonym text, att skriva en anonym text och att inse att det finns hundra miljoner människor till, runt om i världen, som också slängt i en flaskpost.

Bloggarkiv