3 april 2009

When time gets the best of me it won´t matter anymore

Tillbaks till temat vad som är nytt och vad som är gammalt på kroppen - hjärtat har kommit att överraska oss!

Genom att mäta radioaktivitet i hjärtceller, den gamla fina kol-14 metoden, har forskare vid Karolinska Institutet kommit fram till att en till en halv procent av hjärtats celler byts ut under ett år. Tidigare har det funnits skilda uppfattningar om just hjärtceller, om dom hör till cellerna som byts ut eller om dom skapas en gång men aldrig mer.Fyndet innebär att man nu kan börja applicera forskningen på att tex återskapa hjärtceller som skadats i en hjärtinfarkt. Det riktigt sjuka i sammanhanget är kanske att forskningen drar nytta av kalla krigets hysteriska beteende. Alla atomvapentester ökade mängden radioaktivitet i atmosfären så att man nu kan spåra celler som skapades innan och efter denna period med hjälp av kol-14.

Kanske hjärtats kvalitet inte är det som avgör om du lever länge längre, för om man kan renovera upp det vid behov kan frågan om förlängd överlevnad handla om helt andra saker.

Bloggarkiv