20 februari 2011

At the end of my rope


Att ta skulden för något - inte att vara skyldig till något, utan att faktiskt ta på sig något man inte gjort - är ett normalt mänskligt beteende i vissa påfrestande situationer. Det visar ny forskning från Iowa State University.

Att erkänna ett brott leder till en förväntad lättnad, man slipper en påfrestning, tex förhörssituationen. Att det finns långsiktiga påfrestningar som tex fängelsestraff kanske man vet, men det är mindre viktigt när man fattar sitt beslut att erkänna.

Studien är en del i The Innocence project, som går ut på att hjälpa personer som felaktigt dömts för brott som DNA-bevis senare visat att de inte begått. I många fall har personerna i projektet erkänt under tvång, och studien försöker genom experiment visa vad det kan ha berott på.

Bloggarkiv