28 september 2009

I´m gonna use every trick in the book

Why women have sex - det är den tankeväckande rubriken på en artikel i The Guardian. Det är ett referat av en ny bok med just den titeln, skriven av två psykiatriker, som beskriver dom exakt 237 skäl som finns till att kvinnor har sex.
women have sex for physical, emotional and material reasons; to boost their self-esteem, to keep their lovers, or because they are raped or coerced.
Och det är riktigt bred samling skäl. Man har intervjuat över tusen kvinnor om motiv till att ha sex, och i korthet samlat orsakerna i två grupper: genetiska fördelar och materiella fördelar.

Genetiska fördelar handlar om att få rätt genetisk kombination för att få friska och framgångsrika barn, ur ett evolutionärt perspektiv.

Materiella fördelar handlar om att se till att samma barn får alla fördelar som krävs, mat och skydd, för att växa upp och föra generna vidare.

Sen finns det andra, som den här:
Women use sex to cure their migraines. This is explained by the release of endormorphins during sex – they are a pain reliever.

Älskling, jag har huvudvärk - fick där en helt ny innebörd.

Bloggarkiv