7 februari 2011

Dreaming while you sleep

Det här med sömn är inte så enkelt.
Av 6000 som svarade på en undersökning i Storbritannien om sina sömnvanor hade 2/3-delar stora sömnproblem. Nu finns det en brist i urvalet som gör att extra många av de som upplever sömnproblem svarat, men det finns fler rapporter som visar att sömnproblemen ökat, i Storbritannien och i Sverige.

Från 40-årsåldern ökar problemen, och allt fler sover sämre, vilket kan bero på att sömnproblem anrikas. Om man har problem länge blir dom svårare och dessutom mer komplicerade att rätta till. De som är över 60 och har sömnproblem använder också mest mediciner mot sina sömnstörningar enligt undersökningen.

Eftersom det här är en potentiellt stor marknad för läkemedelstillverkarna finns det också mycket forskning kring mediciner. Kanske kan kognitiv terapi också hjälpa, särskilt om det är insomningen som är problematisk.

Bloggarkiv