14 december 2009

So this is the new year-I don´t feel any different

Var femte besökare här stannar längre än 5 minuter på sidan.
Jag vet inte om jag bör se det som ett tecken på att mina texter är obegripliga och tar tid att förstå, eller vad.

Men jag hoppas hursomhelst på lite hjälp:

Vad ska jag ägna inläggen åt 2010?

Saved in time


På Sundsvalls sjukhus har man inte råd att installera en digital röntgenapparat för bröstcancerscreening. Istället använder man fortfarande film, en omständlig metod som har större felmarginal och som kräver ett större tryck på bröstet när bilden ska tas, alltså mer obehagligt för kvinnan.
Det är trist, särskilt som det nu finns nya metoder för att genomföra mammografier i 3D, där fler anomalier upptäcks och överlevnadschanserna ökar. Men inte i Sundsvall.

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor och den näst vanligaste bland hela befolkningen, efter prostatacancer. runt 7000 kvinnor diagnosticeras varje år. Möjligheten att bli frisk hänger helt och hållet ihop med när sjukdomen upptäcks, tidig upptäckt och behandling ökar chanserna att överleva.

UPPDATERING:
På grund av brist på pengar kommer Kalifornien att höja åldern för när låginkomsttagare får göra mammografiundersökningar. Idag är det 40 år, nästa år ska man ha fyllt 50 innan man får en kostnadsfri bröstundersökning. Känns inte särskilt modernt.

Say what you want about me


Det syns på dig vem du är.
Det påstår i alla fall fyra forskare som låtit försökspersoner titta på bilder av personer dom inte känner och sedan bett dom beskriva den avbildades personlighet. Deras svar jämfördes sen med svaren från dom avbildade och deras vänner.

Om du är ensam, stolt, öppen eller självsäker så syns det, till och med på ett foto, och forskarna menar att det visar att vi kan få mer information om varandra än tidigare trott, bara genom vårt utseende.

Vad säger din bild om dig?

Bloggarkiv