30 juli 2010

Have another cigarette

323 unika gener tar skada av rökning. 323 gener är ungefär en procent av alla gener du har i kroppen, faktiskt lite mer än det. Förändringarna påverkar genens uttryck, de uppgifter som genen ger till funktioner i din kropp som sedan utförs av proteiner, hormoner eller syror. Man kan säga att genen börjar prata ett annat språk, som kroppen inte kan. I brist på instruktioner som kan förstås börjar kroppen göra annat, eller gör inget alls. Det är särskilt allvarligt om generna som påverkas har med immunförsvaret att göra.

Det visar forskare i en ny rapport från Southwest Foundation for Biomedical Research som undersökt över 1200 personer.

Det här kan också vara det orsakssamband som finns mellan rökning och cancer. Det är visserligen farligt att andas in cancerogena ämnen, tjära eller kolmonoxid, men ovanpå detta ligger då också att du genom att röka också försämrar din kropps möjlighet att motverka cigarettens negativa påverkan.

Men det finns en liten krok i allt detta. En av generna som påverkas kan vara den som orsakar Parkinsons. Så rökare kan alltså löpa mindre risk att drabbas av Parkinsons än icke rökare.

Break me, shake me...?

Bloggarkiv