7 mars 2009

How are all things made for man?

Farkosten Kepler lyfte i natt från Kennedy Space Center. Under tre år ska den susa runt i en omloppsbana runt solen och leta efter planeter genom att studera små avbrott i rymdljuset som kan betyda att en planet just passerade framför en avlägsen stjärna. Målet är att identifera möjliga planeter i strävan efter att hitta andra, bebodda, planeter i universum. Läs NYTimes artikel.

Jag undrar - varför? Hade det varit för 15-20 år sedan hade jag i alla fall kunnat tänka mig att det faktiskt var för att just se om vi är de enda, eller om det finns andra. Nu undrar jag om det inte egentligen är en förstudie till den migration som kommer att säljas in som alternativet till att bo kvar på en utsliten jord.

Spännande blir det i alla fall att följa den superstarka kamerans färd.

Inga kommentarer:

Bloggarkiv