16 november 2009

I was mama's soldier

En 28-årig gravid kvinna med leukemi överförde sjukdomen till sitt foster. Den ovanliga nyheten rapporterades från Japan i mitten av oktober.
Kvinnan födde barnet bara dagar innan hon avled av biverkningar från leukemibehandlingen, och barnet blev sjukt vid ungefär ett års ålder. Det finns runt 30 kända fall i världen där barn fått sin mammas cancerceller, sannolikt genom att cancerogena vita blodkroppar överförts från mamman till barnet, och alltså tagit sig igenom moderkakan. Det här var första gången man kunde spåra cancercellerna i båda patienter och identifiera dom.
Att mammors sjukdomar överförs är inte i sig ovanligt, men att cancerceller överförs har alltså inte hänt särskilt ofta. Att det hände i det här fallet beror sannolikt på att cancern hade muterat just den del av genen i cellen som skvallrar för immunsystemet att något är på tok. Utan den delen förstod barnets immunsystem inte att något var fel, och gjorde inget åt cancercellerna.
Barnet har överlevt, nu 3 år och helt utan några tecken på leukemi.

Inga kommentarer:

Bloggarkiv