10 mars 2009

I don´t think a person should run unless he´s being chased

- och med detta citat känner jag att jag fått allt stöd som behövs i mitt mycket moraliska beslut att inte inkludera löpträning i mitt nuvarande program.

Inga kommentarer:

Bloggarkiv