27 april 2009

It´s raining men - amenFörst, förlåt om jag med min rubrik fick dig att tro att denna text skulle handla om något annat än väder... hoppas du stannar ändå.

Vad du ser på bilden är en väderfront. Det är gränsen mellan luftmassor, med olika temperatur och tryck och med olika beståndsdelar, tex regn eller snö. Om det här är en varmfront så lutar den lite framåt.

Det beror inte på att den rör sig fort, den rör sig bara mellan 3 och 5 mil per timme, utan det beror på att jordens atmosfär rör sig över hela planetens yta, i ett mönster som kallas för corioliseffekten. Den gör att kall luft och varm luft som möts trycker undan varandra, varm luft breder ut sig på högre nivåer, kall luft på lägre nivåer. Om det är en front med varmare luft så sprider den sig fortare på högre höjd, där det redan finns varmare luft.

Luften svänger av andra skäl också, ibland kraftigt och ibland lugnare. Bilden är tagen på kvällen, då det ofta är mer fart på vindarna och då luften riktigt kan komma i svängning. Fast suddigheten i den här bilden beror nog mest på att jag åkte i 200 km/timme när jag tog den...

2 kommentarer:

Anonym sa...

Ehmm... Corioliseffekten hänger samman med jordens rotation, vilket får luftmassorna att rotera, dvs de stora vädersystemen, låg- och högtryck, roterar (motsols på norra halvklotet och vice versa). Hur gränsen mellan luftmassorna ser ut har väldigt lite med Corioliseffekten att göra. Däremot har varm luft en lägre densitet än kall luft vilket gör att den varma luftmassan glider upp på den kalla luftmassan när de rör sig mot varandra. Den varma luften stiger och kyls av varpå vattenånga kondenseras och moln bildas, med nederbörd som följd om luftfuktigheten var tillräckligt hög.

Orsaken till att luften sätts i rörelse är solens ojämna uppvärming av planetens yta.

Normalt är också temperaturen avtagande med stigande höjd om luften är labilt skiktad. Det omvända kallas inversion, dvs stigande temperatur med stigande höjd och innebär att luften är extremt stabilt skiktad och luftomblandning försvåras. Detta är ett fenomen som särskilt kan observeras i Sundsvall vid kall väderlek och leder till att rök och föroreningar stängs in nära marken.

Eaze sa...

Väldigt lite är inte samma som inte alls. :)

Enligt SMHIs egna faktablad så lutar varmfronter framåt för att corioliseffekten finns. Annars skulle varm luft och kall luft alltid ligga i olika lager. Dom hänvisar till en österrikare, Max Margules, som vid sekelskiftet 1800/1900 visade att jordens rotation leder till en lutning mellan 1:50 och 1:200, skillnaden i lutningen är beroende bland annat just på luftens absoluta densitet, som du själv nämner, men också på temperaturskillnadernas storlek.

Din beskrivning av inversion håller jag däremot helt med om.

(Eller muckar du bara? ;) )

Bloggarkiv