17 september 2009

Every breath you take

Att en influensa blir dödlig beror på kombinationen av virusets egenskaper och de smittades egenskaper. Samma virus som gör dig snuvig får mina lungor att sluta fungera.

A(H1N1) sabbar lungorna, som slutar ta upp syre vilket får dina organ att först sluta fungera och, om syrebristen pågår för länge, dö. Två av tre som drabbas av den svåra varianten av influensan riskerar att avlida när lungorna angrips, och botemedlet är i sig en mycket stor risk. Att läggas i respirator, som ofta är de mindre sjukhusens enda alternativ, är en tuff behandling som skadar de redan hårt ansträngda lungorna.

Nu experimenterar man med ett annat sätt att "andas." Istället för att tvinga de sjuka lungorna att fortsätta syresätta kroppen tar man över jobbet. Kort kan man säga att man leder blodet ut ur kroppen genom en maskin som sprutar in syre i blodet innan det skickas in i kroppen igen. Man ser också till att ta bort koldioxiden. Det här är vad som brukar kallas för en "konstgjord lunga."

Det här en dyr metod, ungeför dubbelt så dyr som konventionella respiratorbehandlingar, och finns bara på de allra största, svenska universitetssjukhusen. ECMO-behandlingen som den kallas för har använts på svenska patienter som drabbats av den nya influensan, och har visat lika goda resultat som den studie som nu publicerats i Lancet från sjukhuset i Glenfield i England.

Där har man observerat att över 70 procent av patienterna som behandlats med ECMO-maskinerna klarat sig utan bestående med men att bara 40 procent av patienterna som behandlats med konventionell teknik klarat sig lika bra. Samma siffror visar svenska studier, i alla fall för vuxna patienter.

Inga kommentarer:

Bloggarkiv