17 september 2009

You can´t get back what you´ve erased

The Guardian skriver om en ny forskningsrapport om hur en abort påverkar möjligheten till framtida graviditeter hos kvinnan.

Det är en grupp forskare i Kanada som jämfört en stor mängd data ur flera olika undersökningar, och kommit fram till att det finns dels en ökad risk för lägre födelsevikt för barn i efterföljande graviditeter och ökad risk för för tidig födsel.

Det här är naturligtvis perfekt ammunition för abortmotståndare världen över. Här kan dom hitta underlag för sina hot om att aborter är farliga, att kvinnorna riskerar sina framtida barns liv osv osv. Men det är inte vad forskarna bakom sammanställningen vill att den ska användas till.

The most likely (reason) is physical damage to the cervix caused by older methods of abortion.


Istället vill man både skapa ett underlag för att kunna påverka den vård som kvinnor som väljer abort får, där metoderna bör moderniseras och anpassas så att man inte får de här ovälkomna effekterna, dels se till att informationen om att de metoder som idag används har effekter som kan vara mindre bra, och att det inte är till kvinnornas nackdel att vara välinformerade.

Jag håller med. Ju mer man vet desto lättare blir besluten, och i sammanhang där besluten är så svåra som här behövs all hjälp som går att få.

Inga kommentarer:

Bloggarkiv