14 december 2009

Saved in time


På Sundsvalls sjukhus har man inte råd att installera en digital röntgenapparat för bröstcancerscreening. Istället använder man fortfarande film, en omständlig metod som har större felmarginal och som kräver ett större tryck på bröstet när bilden ska tas, alltså mer obehagligt för kvinnan.
Det är trist, särskilt som det nu finns nya metoder för att genomföra mammografier i 3D, där fler anomalier upptäcks och överlevnadschanserna ökar. Men inte i Sundsvall.

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor och den näst vanligaste bland hela befolkningen, efter prostatacancer. runt 7000 kvinnor diagnosticeras varje år. Möjligheten att bli frisk hänger helt och hållet ihop med när sjukdomen upptäcks, tidig upptäckt och behandling ökar chanserna att överleva.

UPPDATERING:
På grund av brist på pengar kommer Kalifornien att höja åldern för när låginkomsttagare får göra mammografiundersökningar. Idag är det 40 år, nästa år ska man ha fyllt 50 innan man får en kostnadsfri bröstundersökning. Känns inte särskilt modernt.

Inga kommentarer:

Bloggarkiv