14 december 2009

Say what you want about me


Det syns på dig vem du är.
Det påstår i alla fall fyra forskare som låtit försökspersoner titta på bilder av personer dom inte känner och sedan bett dom beskriva den avbildades personlighet. Deras svar jämfördes sen med svaren från dom avbildade och deras vänner.

Om du är ensam, stolt, öppen eller självsäker så syns det, till och med på ett foto, och forskarna menar att det visar att vi kan få mer information om varandra än tidigare trott, bara genom vårt utseende.

Vad säger din bild om dig?

Inga kommentarer:

Bloggarkiv