13 december 2009

You can´t call it cheatin cause she reminds me of you...


De senaste dagarna har flera webbsidor haft texter som otrohet. Mymlan skriver en personlig betraktelse, om valet mellan ensamhet, tvåsamhet och flersamhet, och varför man inte ska se otrohet som något banalt. 62 kommentarer visar att ämnet engagerar.

I The Guardian skriver Carole Jahme om trohet ur ett evolutionärt perspektiv. Att vara trogen är ett bevis på att människan utvecklats, vuxit psykologiskt från tidigare "versioner." Jahme menar att påstående om att människan fortfarande lever för att tillfredsställa driften att sprida sina gener genom att skapa så mycket avkomma som möjligt är frånsprunget av evolutionen.

Och för att kunna skilja löfteshållarna mot lögnarna kan du få hjälp av den nya forskningen kring hur hjärnan beter sig när man ger löften man tänker hålla, och inte hålla. Ja, det är lite Minority report över forskningen, och det kan vara halvbesvärligt att ha med en MRI-scanner till kyrkan, så kanske är det tillbaks till utgångspunkten som gäller? Lova inte saker du inte kan hålla.

Inga kommentarer:

Bloggarkiv