6 februari 2011

Just hanging out in deeper space

Under namnet Stereo har Nasa skickat iväg två identiska farkoster, flygande observatorier, som just nu rör sig runt solen och kan ta heltäckande 3D bilder av solen.En sak man upptäckt är att solen är arg. Eller kanske inte arg, men den är väldigt explosiv. Den skickar iväg enorma urladdningar, laddade partiklar som kan störa elektronik här på jorden. Observatorierna matar iväg realtidsbilder från hela solens yta så att man kan se vad som händer på solens yta när partiklarna frigörs. Att se helheten gör solen möjlig att förstå.

"You can't really look at a little bit of the sun and hope to understand how it works, any more than you can look at a little bit of the brain and know how it works. You need the big picture," säger en brittisk forskare med ansvar för några av kamerorna ombord. Det stämmer väl för en del annat också.

Ni kan också läsa om upptäckterna här, hos the Guardian.

Inga kommentarer:

Bloggarkiv