6 februari 2011

Money changes everything

För lite mer än ett år sedan ändrade amerikanska motsvarigheten till Socialstyrelsen sina rekommendationer om mammografiundersökningar. Man skulla börja screena senare, och med större intervaller. Detta trots att bröstcancer är den näst vanligaste medicinska dödsorsaken bland amerikanska kvinnor. Orsakerna är till stor del ekonomiska, i och med privatiseringen har kostnaden för amerikansk sjukvård ökat, men det finns också en medicinsk orsak. Är du ung är det svårare att se tumörer genom en mammografiundersökning, andra metoder är mer effektiva.Men ändringen i rekommendationen får nu kritik, den var för omfattande och åldern höjdes för högt. Även kvinnor som skulle ha nytta av mammografi stängs nu ute. American cancer association hör till de tyngsta kritikerna och i väntan på att nya studier bekräftar kritiken står myndigheterna fast vid sina nya rekommendationer. Och kvinnor dör.

Inga kommentarer:

Bloggarkiv