15 november 2009

Cry me a river

Det har regnat hela dagen. Nu bor jag vid kusten, så nyttan av kraftiga höstregn kan ifrågasättas. Egentligen ställer dom bara till det. Sköljer ut nitrater i havet, orsakar erosion, kanske till och med jordskred, men så är det nu för tiden. Torra vårar och blöta höstar, vi bor i en ny värld.
Och det är inte bara vid min lilla bit av norrlandskusten som det är annorlunda. Amerikanska meteorologer har sammanställt data från 900 större floder över hela världen, och under de senaste 50 åren har mängden färskt vatten minskat i samtliga vattendrag. Till en del kan det förklaras med fördämningar, kraftverksdammar och bevattningsanläggningar som byggt under den här perioden, men det är också en klimatologisk skillnad. Det faller mindre regn på jorden.
Så det är en klen tröst, när jag drar mig fram i novembermörkret med blöt jacka, att det regnar här.

Inga kommentarer:

Bloggarkiv